prosjekttype

Driftskontrakt - 1908 Indre Troms

periode

2012 - 2017

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 244 mill.kr.

omrade

Dyrøy, Målselv, Sørreisa, deler av Balsfjord, Bardu, Lenvik, Tromsø og Salangen kommune.

utfordringer


Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Indre Troms. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2012-2017.

Oppdraget består i hovedsak av rutinemessige drifts- og vedlikeholdsoppgaver på kontraktens veinett, som utgjør ca. 810 km totalt. I vintersesong benyttes mesteparten av ressursene til brøyting, strøing og salting, mens kantslått, feiing og generell opprusting/drift av vei er hovedoppgavene sommertid.

Mesta Indre Troms drifter også en lappekanon som i tillegg til egen kontrakt også leies ut til Lemminkäinen i sommersesongen for asfaltarbeid i Finnmark, Troms og Nordland.