prosjekttype

Vei, gang og sykkelveg

periode

Februar 2013 - November 2013

kunde

Statens vegvesen, på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune

kontraktsum

Ca. 17 mill.kr

omrade

Hareid og Ulstein kommune, Sunnmøre i Møre og Romsdal

utfordringer

FV61 er en veldig trafikkert veg

Mesta Region Midt har bygget ny gang- og sykkelveg i Hareid og Ulstein kommune.

Mesta har bygget ny gang- og sykkelveg langs eksisterende fylkesveg 61, fra Rise til Varleite i Hareid og Ulstein kommune. En strekning på ca. 1900 meter. Oppdraget har bestått av vegetasjons rydding, legging av kommunalt vannledningsnett, bygging av ny gang- og sykkelveg, tilsåing av grasareal, samt montering av gatelys langs hele strekningen. I tillegg legging av trekkerør for Mørenett, Eltel og Statens vegvesen.

Elementer som inngikk i prosjektet

  • Vegetasjonsrydding: ca. 14 000 m2
  • Sideflytting av vegetasjonsdekke: ca.3 600 m3
  • Utgraving av myr/ubrukbare masser: ca.3 616 m3
  • Drensledning: ca.2 600 m
  • Drenskummer: 23 stk.
  • Vannledning: ca.1 900 m
  • Vannkummer: 6 stk.
  • Gatelys: 42 stk.