prosjekttype

Kai

periode

September 2013 - Desember 2014

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 32 mill.kr

omrade

Ålesund Kommune, Møre og Romsdal

utfordringer

Jobber tett på vannet. I høy flo ligger til tider reisen under vann. Vær, vind og sjø gir store utfordringer under arbeidet. Testet ut noen nye løsninger som ikke har vært prøvd før, på bl.a. lemmen som du kjører inn land på.

Mesta Region Vest bygger ny ferjekai i Magerholm, som ligger i bydelen Emblem i Ålesund.

Møre og Romsdal er det største ferjefylke i landet, og på fylkesveg 60 går det ferje mellom Magerholm og Sykkylven. Mesta har revet den gamle reservekaia og bygget en ny reservekai. Når den nye kaia er ferdig blir trafikken flyttet over på reservekaia, mens den gamle hovedkaia blir forlenget med 30 meter.

Elementer som inngår i prosjektet

  • Mudring: Ca.1 500 m3.
  • Fylling og plastring: Ca.3 000 m3
  • Peler: Ca. 550 m
  • Armering: Ca.150 tonn
  • Betong: Ca.980 m3
  • Spennarmering: Ca.550 m