prosjekttype

Vei, vann og avløp

periode

August 2012 - August 2014

kunde

Notodden Kommune

kontraktsum

Ca. 24 mill.kr

omrade

Notodden Kommune, Telemark

utfordringer

Å opprettholde midlertidig vann, avløp og veiforbindelse til ca. 60 husstander. Det var også utfordrende med 4 -5 meter dype grøfter inne i byggefeltet.

Mesta Region Sør har skiftet ut gammelt VA-anlegg i Abelsgate, Notodden. Prosjektet er ferdigstilt.

I oppdraget har Mesta fjernet gamle vann og avløpsrør i Abelsgate. Det har også blitt lagt nye hovedledninger og stikkledninger til ca. 60 husstander i området. Stikkledningene har blitt avsluttet to meter utenfor vei. Mesta har i tillegg bygget en ny vei med gatelys og enkelte steder også med fortau.

Elementer som inngikk i prosjektet

  • Kabelanlegg og gatelys på hele strekningen
  • Tørrsteinsmurer av RECON blokk
  • Ca. 1 600 m grøft som er 4-5 m bred
  • Utkjøring av ca. 45 000 fast m³ med leire.
  • Ca. 10 000 m² asfaltdekke
  • 100 kummer der den tyngste var på 16 500 kg