Grunnboring og grunnundersøkelser

Mesta har en egen avdeling som utfører en rekke ulike typer oppdrag knyttet til grunnboring.

Vi har stor fleksibilitet, kort leveringstid og et stort fokus på kundens behov. Mesta har flere nye borerigger med kunnskapsrike og erfarne borledere,  prosjektingeniør og egen klargjører. Bestill oppdrag fra oss her

Tjenester

Totaltsondering, dreietrykk og fjellkontroll

Metoden brukes til å bestemme lagdeling i løsmasser og dybder til fast grunn og fjell. Resultatene gir grunnlag for å identifisere jordarter og vurdere relativ fasthet i løsmassene og berggrunnen. Totalsondering kombinerer dreietrykk-sondering og fjellkontrollboring.

Trykksondering CPTU

Resultater fra en trykksondering kan i prinsippet brukes til å bedømme:

 • Lagdeling
 • Jordart
 • Jordartens lagringsbetingelser
 • Jordartens mekaniske egenskaper:
  • styrkeegenskaper
  • deformasjons- og konsolideringsegenskaper

Grunnvannstandsmåling og poretrykksmåling med og uten logging samt fjernavlesning

Ved beregning av blant annet stabilitet og setninger og i en rekke andre sammenhenger, er kunnskap om grunnvannsnivå og poretrykket i jord og berg nødvendig.

Prøvetaking med stempelprøvetaker og naver

Mesta utfører forstyrrede og uforstyrrede prøver. Prøvetakeren kan benyttes til opptak av uforstyrrede prøver i organiske materialer, leire, silt og sand, fra meget bløt til fast lagret masse.

 • Ø54 mm kompositt/stålsylinder/Ø72/75/76 mm kompositt/stålsylinder
 • Naverboring, opptak for poseprøver
 • Opptak for miljøtekniske undersøkelser

Laboratorietjenester, datarapport og geoteknisk rapport

Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere et komplett tilbud med geoteknisk laboratoriet og data-/geoteknisk rapportering etter kundens behov.

Vi leverer også:

 • Manuell cobraboring
 • Vingeboring
 • Nedsetting av miljøbrønner
 • Innmålinger & utsetting av borpunkter med GPS

Kontakt oss : 

Ole D. Randmæl
E-post: ole.randmel@mesta.no
Mobil:
47914510