Vann og avløp

Vann og avløp er en naturlig del av svært mange anleggsprosjekter. Mesta utfører alt fra grøftegraving, legging av rør og setting av kummer, til kompliserte ledningsanlegg.   

Mesta Anlegg utfører VA-arbeider på anleggsprosjekter over hele landet. Mesta har sentral godkjenning for vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaksklasse 3 som betyr at vi kan utføre alle typer arbeid med vann og avløp. 

Tjenester 

Vann og avløpsanlegg

Mesta utfører bygging og rehabilitering av store og små prosjekter innen vann og avløp. 

Vannledninger

Vi legger nye vannledninger i både små og store dimensjoner. 

Avløpsledning

Vår enhet kan legger nye avløpsledninger i både små og store dimensjoner. 

Overvannssystemer

Vi bygger overvannssystemer med fordrøyningsmagasiner, kummer, sluk og hjelpesluk. 

Midlertidig vannforsyning

Vi kan legge opp midlertidig vannforsyning ved utførelse av arbeider. 

Asbestsanering

Mesta har kompetanse på sanering av vann- og avløpsrør laget av eternitt/asbestsement. 

Pumpestasjoner

Vi utfører koblinger til og fra pumpestasjoner. 

Kontakt oss: 

Prosjektsjef Øyvind Lillefjære Sætre
E-post: oyvind.saetre@mesta.no
Mobil: +47 988 58 672