Feiing

Som en del av driftskontraktene Mesta har med Statens vegvesen, feier vi store deler av veinettet i Norge.

I løpet av vinteren samler sand, grus og strømidler seg opp i veibanen. Om våren fjerner Mesta tusenvis av tonn med avfall, grus og annet materiale fra veier, bygater og tunneler. Arbeidet gjøres vanligvis i løpet av april og mai dersom været tillater det.

Bra for menneskene

Feiingen er både viktig for trafikksikkerheten, men også for luftkvaliteten for folk som bor langs veiene. Når feiebilene er ferdig med jobben blir det mindre svevestøv i lufta, og det blir renere og penere rundt oss.

Bra for naturen

På tungt trafikkerte veier er mye støv og skitt svært forurenset. Når veiene feies, samles store mengder av de forurensede massene opp og vi forhindrer at det slippes ut i naturen og grunnvannet. De forurensede massene håndteres på forsvarlig måte og leveres til godkjent deponi.