Prosjekter

Mesta Elektro har en stor, landsdekkende prosjektavdeling som gjennomfører nybygg- og rehabiliteringsprosjekter for Statens vegvesen og andre entreprenører.

Mesta Elektro er landets ledende elektroentreprenør på bygging, rehabilitering og vedlikehold av tekniske installasjoner i tunnel. Vi har bygd opp en landsdekkende prosjektavdeling med prosjektledere, anleggsledere, baser, fagarbeidere og lærlinger.

Mesta Elektro har gjennomført noen av de mest komplekse prosjektene i Bergen og Oslo, med Ringvei Vest II i Bergen og rehabiliteringen av Ekeberg- og Svartdalstunnelene i Oslo. Referanselisten inneholder i tillegg en rekke store og mellomstore prosjekter over hele landet.