Spesial­produksjon

Mestas enhet for spesialproduksjon utfører oppdrag innen en rekke fagområder, fra sikring av fjell og tunnel, til rehabilitering av broer og kaier. Vi gjør oppdrag over hele landet.

I tillegg til våre nesten 200 år lange erfaring med arbeid innen samferdsel og vedlikehold av vei, har vi i Mesta over tid bygget opp fagmiljøer med stor kompetanse og lang erfaring innen en rekke tjenesteområder.

Oppdrag over hele landet

Mesta Spesialproduksjon utfører arbeid over hele landet, både som hovedentreprenør, i forbindelse med interne samarbeidsprosjekter og som underentreprenør til andre aktører. Vi har fagekspertene og spesialutstyret som trengs for å kunne utføre oppdrag innen våre fagområder på en effektiv og sikker måte.

Robuste fagmiljøer

For oss som jobber i Mesta er ordet spesialproduksjon en del av stammespråket og en del av identiteten vår. Navnet beskriver godt hva slags arbeid vi utfører, nemlig produksjon som krever spesialkompetanse og utstyr. I organisasjonskartet har vi samlet kompetansen i fagmiljøer som tar oppdrag over hele landet:

  • Fjell og tunnelsikring
  • Rehabilitering kai
  • Betong
  • Rekkverk
  • Samarbeidsprosjekter

Til venstre finner du en oversikt over oppdrag vi kan hjelpe deg med. Du kan lese mer om tjenestene ved å klikke deg inn på dem.