Mestalogo

– Dypt tragisk

Det med stor sorg at vi må melde at vår kollega, Tom-Gøran Mathisen Moretti (38), dessverre mistet livet som følge av skadene han ble påført i skredet på Kistad torsdag i forrige uke.

Moretti var på jobb for Mesta da han ble tatt av skredet. Etter skredulykken ble det gitt førstehjelp på stedet, før han ble fraktet til sykehus med ambulanse.

– Det er dypt tragisk at vår kjære kollega, Tom-Gøran, har mistet livet i skredulykken på Fauske. Mine tanker og medfølelse går nå først og fremst til nærmeste familie som brått og brutalt mister sin kjære. I tillegg preger dette alle ansatte i Mesta, sier administrerende direktør Marianne B. Røren.

Direktør for Drift og vedlikehold, Kristin Folge, har ledet kriseberedskapsgruppen internt i Mesta, og har hatt løpende kontakt med kollegaene som jobbet tettest med den avdøde.

– Dette er en hjerteskjærende ulykke som preger hele organisasjonen. Alle kjenner vi på smerten ved å miste kollega på denne måten, og det går hardt inn på oss. På vegne av alle som jobber i Mesta vil jeg utrykke største medfølelse med familie og alle pårørende, sier Folge.

Ulykken er meldt til Arbeidstilsynet og etterforskes av Politiet. Mesta vil bistå med det vi kan videre i oppfølgingen. Det gjennomføres også granskning internt.

Oppdatering: I desember 2021 henla Nordland politidistrikt saken, med begrunnelse om at foretaksstraff ikke ble ansett som hensiktsmessig.