Avfall skal reduseres. Stor kranbil og container.

Mesta inngår avtale med Norsk Gjenvinning

Mesta inngår ny avfallsavtale med Norsk Gjenvinning. Avtalen betyr bedre avfallshåndtering og utvikling av sirkulære løsninger.

En ny avfallsavtale skal bidra til at Mesta blant annet reduserer avfallsmengdene.

– Vi har klare ambisjoner på bærekraft, både når det gjelder reduksjon av avfallsmengde, sortering og gjenvinning. Derfor var det viktig å finne en leverandør som møtte kravene våre, sier Tonje G. Jensen, konserndirektør for Folk og bærekraft i Mesta.

Avfallsavtale tale med fire kriterier

Norsk Gjenvinning (NG) ble valgt ut etter fire kriterier: Bærekraft, pris, kundeservice og tilstedeværelse i Norge. Jensen framhever at Norsk Gjenvinning utmerket seg både på et ønske og en forpliktelse til utviklingsprosjekter og sirkulærøkonomi.

– For Mesta er det viktig å ha en leverandør som ser muligheter i avfallet og som kan bidra i Mestas arbeid med å ta i bruk teknologi for å utvikle enda bedre løsninger, understreker Jensen.

bærekraft, teknologi og bedre sirkulære løsninger

En viktig premiss for avtalen var sporbarhet og kontroll av avfallet, at sorteringen av avfallet skal være godt slik at det er mulig ha en høy grad av gjenvinning. Det vil også redusere volumet på restavfallet, noe som også er viktig for Mesta.

Ambisiøs avtale

– Jeg opplever at Mesta har en ambisiøs tilnærming til avfallsspørsmål, både når det gjelder reduksjon i mengder, sortering og materialgjennvinning. Vi har likt ambisjonsnivå, noe som er en forutsetning for å lykkes, sier kontraktsansvarlig i NG, Benjamin Pareau Dumont Hojem. Han viser også til at begge selskapene ser hvor viktig digitalisering av prosessene er.

– Vi setter stor pris på å finne partnere som søker sirkulære løsninger og hele tiden pusher oss, sier Hojem.

digitalisering pluss avfallshåndtering

Han sier videre at NG Group representerer både teknologi og kompetanse utover tradisjonell avfallshåndtering, og at en ambisjon for samarbeidet er å knytte Mesta tettest mulig til løsninger og utviklingsløp som kan bidra til å løfte satsningen deres på digitalisering og bærekraft.

Felles samfunnsoppdrag

– Vi opplever at drift og vedlikehold av kritisk infrastruktur og miljøvennlig avfallshåndtering, begge er vesentlige samfunnsoppdrag som skal løses, påpeker Tonje G. Jensen.
Avtalen er inngått etter en anbudsrunde mellom fire ulike avfallsaktører. Følgende leverandører var invitert til å levere tilbud på ny avfallsavtale: Retura Norge AS, Ragn-Sells AS, Norsk Gjenvinning AS og Franzefoss AS. Retura Norge AS har vært leverandør av avfallstjenester til Mesta de ti siste årene. Tilbudet fra Norsk Gjenvinning bygger på en avtale med innkjøpsfelleskapet Tradebroker.