Hva kan vi hjelpe deg med?

I menyen under finner du informasjon og svar på noen av spørsmålene vi ofte får. Hvis du ikke finner det du søker etter er du selvsagt velkommen til å ta kontakt med oss.

Karriere i Mesta

Alle våre ledige stillinger lyses ut på hjemmesidene våre, i tillegg til at de annonseres andre steder. Dersom du ønsker en å søke på en jobb i Mesta bør du følge med på oversikten over ledige stillinger.

Vi har mange lærlinger som jobber hos oss, både innenfor drift og vedlikehold, anlegg og elektro. Lærlingplassene utlyses som ledige stillinger eller gjennom rekruttering som følge av samarbeid med opplæringskontorer og skoler. Følg med på oversikten over ledige stillinger.

Vårt utgangspunkt er at vi rekrutterer til hver stilling som utlyses, og vi anbefaler på det sterkeste at du følger med på oversikten over ledige stillinger og søker på den eller de som er aktuelle for deg. Da har du absolutt størst mulighet til å få jobben.

Firmaspråket i Mesta er norsk. Som følge av at svært mye av opplæringen og informasjonen man må kjenne i til for å jobbe i Mesta kun er på tilgjengelig på norsk kreves det at man behersker språket forholdsvis godt. For utenom den begrensningen ønsker vi alle søkere velkommen til å søke jobb hos oss.

Drift og vedlikehold av vei og infrastruktur

Melde inn vei, føre og trafikkhendelser

Mesta er entreprenør for mange drift og vedlikeholdskontrakter på norske veier, men ikke alle. Dersom du ønsker å melde inn forhold knyttet til vær og føre, trafikkavvikling, trafikkhendelser bør du ta kontrakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. De registrerer din henvendelse og sørger for at riktig entreprenør informeres slik at de kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig.

Melde feil på veilys og gatebelysning

Feil på veilys og gatebelysning skal ikke meldes til Mesta. Dersom du ønsker å melde inn slike feil gjøres dette oftest til kommunen eller eventuelt entreprenøren som har ansvaret i ditt område. Ofte kan et søk på nettet gi svar på hvor du skal henvende deg.

Melde inn behov for brøyting, salting eller strøing

Våre ansatte overvåker veinettet kontinuerlig og følger med på detaljerte værmeldinger for å til enhver tid kunne sette inn rette tiltak for å få folk trygt fram. Observasjoner og meldinger fra trafikanter er likevel verdifulle for oss. Dersom du ser eller opplever noe vi bør vite om ber vi om at du melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Da blir det registrert på riktig måte og tatt videre, slik at vi også får beskjed ved behov.

Spørsmål knyttet til vinterdrift (brøyting, strøing og salting)

Mesta utfører alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av veinettet med utgangspunkt i føringer vi har i vår kontrakt med Statens vegvesen. Det er eksempelvis kontrakten som i stor grad prioriterer hvilke veier som brøytes først, eller avgjør om det skal saltes eller strøs. Dersom du har spørsmål knyttet til vinterdrift anbefaler vi derfor at du tar kontakt med Statens vegvesen.
Informasjon om kolonnekjøring og stengte veier
Mesta har ansvaret for å drifte og vedlikeholde store deler av veinettet i Norge, men det er Statens vegvesen har ansvaret for å formidle informasjonen som er viktig for trafikantene. Trafikkmeldinger om stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og hovedveier inn og ut av Oslo finner på vegvesen.no.

Sende inn klage

Hver eneste dag jobber våre ansatte for å få folk trygt frem over hele landet. Mye av arbeidet vi utfører innebærer en visst risiko, og kan dessverre i enkelte tilfeller skape forsinkelser eller være til hinder på andre måter, selv om vi forsøker å vise hensyn.

Hvis du likevel skulle oppleve at vi opptrer kritikkverdig ønsker vi selvfølgelig å høre fra deg, slik at vi kan forbedre oss. Du kan sende oss en melding her.
Dersom din klage gjelder en skadesak, kan du lese mer om skadesakregistrering her.

Kontakt våre forretnings­områder

Informasjon om de fire forretningsområdene i Mesta og de tjenestene vi kan levere finner du under menyvalget tjenester i hovedmenyen. Dersom du ønsker å komme i kontakt med et av våre fagmiljøer direkte kan du henvende deg ved hjelp av skjemaet som du finner under

Andre henvendelser

Mesta er en stor organisasjon med over 1500 ansatte og like mange som er engasjert gjennom våre underentreprenører. For å sikre at din henvendelse når rett person anbefaler vi at du tar direkte kontakt med vedkommende. Dersom du mangler kontaktinformasjon må innsendt henvendelse merkes med navn og hva det gjelder slik at vi kan videresende henvendelsen.

Mesta AS
Organisasjonsnummer: 992 804 440

Besøksadresse hovedkontor
Strandveien 15
1366 Lysaker

Mesta får svært mange sponsorhenvendelser i løpet av et år, og selv om det er mange fine prosjekter og spennende satsninger kan vi ikke støtte alle.

I all hovedsak begrenses våre sponsorsamarbeid til noen få utvalgte strategiske partnere, og Mesta sponser eksempelvis ikke russebiler eller tilsvarende «små» prosjekter.

Informasjon for leverandører og kunder

Det er viktig for oss å knytte Mesta til de beste leverandørene, entreprenørene og samarbeidspartnerne. Vi vet hvor verdifullt det er å trekke veksel på andres erfaringer og kompetanse, og er opptatt av å utvikle så gode og effektive samarbeidsrelasjoner som er mulig.

Vi har samlet den viktigste informasjonen på en side som du finner her.

Mesta bidra med et bredt spekter av tjenester innen samferdsel for våre kunder. Vi arbeider over hele landet, og gjør alt fra små reparasjoner til store, komplekse anlegg. Mesta er ISO-sertifisert for kvalitet og miljø, og har nødvendige sentrale godkjenninger.

Mer informasjon finner du her

Mesta ønsker å motta elektronisk faktura (EHF).

Alternativt sendes aktura sendes til e-post: invoice-992804440@vismabpo.no. Vær oppmerksom på at at faktura må merkes med arbeidsordenummer. Dersom faktura mangler dette nummeret, vil den bli avslått.

Mer nyttig informasjon finner du på sidene for kunder og leverandører.

Skadesaker

Litt forenklet kan man si at tre hovedvilkår være oppfylt for at Mesta skal ha et erstatningsansvar:

  • Et økonomisk tap må kunne dokumenteres
  • Det må foreliggge en viss grad av skyld, vanligvis som følge av uaktsomhet eller unnlatelse
  • En årsakssammenheng som viser at tapet er forårsaket av nevnte uaktsomhet eller unnlatelse

Før du går videre ber vi om at du tenker igjennom hvorvidt du mener dette er tilfelle i din sak.

  • Dokumenter skaden så godt som mulig, gjerne med bilder fra skadested, eventuelt bilder av skade på kjøretøy og skaderapport fra verksted
  • En utfyllende beskrivelse av hendelsen som forårsaket skaden og hvorfor du mener Mesta er ansvarlig
  • Nøyaktig beskrivelse av tid/sted
  • Kontaktinformasjon

Før du går videre ber vi om at du tenker igjennom hvorvidt du mener dette er tilfelle i din sak.

Skadesaksavdelingen behandler erstatningskrav som kommer inn til oss. Det er normalt inntil tre ukers behandlingstid på slike saker. For at en skadesak skal bli behandlet er det viktig at du legger inn all den obligatoriske informasjonen. Vi vil da bli gjøre en vurdering av ansvar, årsak, sammenheng og økonomisk tap.