Hva kan vi hjelpe deg med?

  • Karriere i Mesta
    • For å se alle våre ledige stillinger eller lærlingplasser, gå til vår karriereportal.

      Vårt utgangspunkt er at vi rekrutterer til hver stilling som utlyses, og vi anbefaler på det sterkeste at du følger med på oversikten over ledige stillinger på vår karriereportal.

Ved alle hendelser vedrørende forhold på og rundt vei, skal du ringe til Vegtrafikksentralen telefonnummer 175.

Telefonen er døgnbemannet. Her kan du melde fra om feil og mangler på riks- og fylkesveier, eller tipse om trafikkfarlige situasjoner. Vegtrafikksentralen kan gi deg informasjon om vinterstengte veier, kolonnekjøring og stengte tunneler.

Dersom du har behov for å komme i kontakt med en av våre prosjekt- eller anleggsledere, finner du kontaktinformasjon her:

Oslo og Akershus

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Frode Wilhelmsen Avdeling: Prosjektleder • Anlegg Øst Telefon: E-post: frode.wilhelmsen@mesta.no
Navn: Terje Brattbakk Avdeling: Prosjektleder • Anlegg Øst Telefon: E-post: terje.brattbakk@mesta.no
Navn: Tom Rune Bjaanes Avdeling: Prosjektleder • Gjøvik-Romerike Telefon: +47 470 32 221 E-post: tomrune.bjaanes@mesta.no
Navn: Christer Haugland Hjertaas Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: christerhaugland.hjertaas@mesta.no
Navn: Daniel Sørensen Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: daniel.sorensen@mesta.no
Navn: Gro Berg Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: gro.berg@mesta.no
Navn: Håkon Sviggum Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: hakon.sviggum@mesta.no
Navn: Oddbjørn Hauståker Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: oddbjorn.haustaker@mesta.no
Navn: Silje Gran Hammer Avdeling: Prosjektleder • Drift Elektro Øst - Sør Elektro Telefon: E-post: silje.hammer@mesta.no
Navn: Øystein Nondal Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Elektro - Prosjekt Sør Elektro Telefon: E-post: oystein.nondal@mesta.no
Navn: Stefan Grønnerud Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Gardermoen flyplass Telefon: E-post: stefan.gronnerud@mesta.no
Navn: Trine Bingen Avdeling: Prosjektleder • Tunnel - Oslo og Akershus Telefon: E-post: trine.bingen@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Ole Divino Randmæl Avdeling: Prosjektleder • Grunnundersøkelser Telefon: +47 479 14 510 E-post: ole.randmel@mesta.no

Innlandet

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Kundetelefon Avdeling: Land Hadeland Telefon: +47 905 28 768 E-post:
Navn: Kundetelefon Avdeling: Nord-Gudbandsdalen Telefon: +47 951 95 440 E-post:
Navn: Kundetelefon Avdeling: Gjøvik/Toten Telefon: +47 954 88 917 E-post:
Navn: Torbjørn Bakken Avdeling: Prosjektleder • Anlegg og spesialproduksjon - Anlegg Øst Telefon: E-post: torbjorn.bakken@mesta.no
Navn: Amund Grimsrud Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Land Hadeland Telefon: +47 982 29 205 E-post: amund.grimsrud@mesta.no
Navn: Tom Rune Bjaanes Avdeling: Prosjektleder • Gjøvik-Romerike Telefon: +47 470 32 221 E-post: tomrune.bjaanes@mesta.no
Navn: Ole Harald Gran Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Gjøvik/Toten Telefon: +47 913 06 342 E-post: oleharald.gran@mesta.no
Navn: Vidar Sanden Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Nord-Gudbrandsdalen Telefon: E-post: vidar.sanden@mesta.no
Navn: Mats Hanssen Avdeling: Anleggsleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: mats.hanssen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Buskerud

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Frank Robert Sunde Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Kongsberg Telefon: E-post: robert.sunde@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no
Navn: Mats Hanssen Avdeling: Anleggsleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: mats.hanssen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no

Vestland

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Eirik Endestad Avdeling: Prosjektleder • Anlegg og spesialproduksjon - Vest Telefon: E-post: eirik.endestad@mesta.no
Navn: Kjetil Silden Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Sunnhordaland Telefon: E-post: kjetil.silden@mesta.no
Navn: Bodil Lillian Farsund Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Sunnfjord Telefon: E-post: bodillillian.farsund@mesta.no
Navn: Marius Øvsthus Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Hardanger Telefon: E-post: marius.ovsthus@mesta.no
Navn: Laila Bjørge Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Nordhordaland Telefon: E-post: laila.bjorge@mesta.no
Navn: Rudi Andres Rossland Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Bergen Telefon: E-post: rudiandres.rossland@mesta.no
Navn: Tore André Øksnes Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Bergen Telefon: E-post: toreandre.oksnes@mesta.no
Navn: Vidar Solheim Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Nordfjord Telefon: E-post: vidar.solheim@mesta.no
Navn: Bjørn-Ove Kuven Avdeling: Prosjektleder • Elektro Drift - Vest Bergen Telefon: E-post: bjorn-ove.kuven@mesta.no
Navn: Christian Halvorsen Kaland Avdeling: Prosjektleder • Elektro Drift - Vest Bergen Telefon: E-post: christianhalvorsen.kaland@mesta.no
Navn: Finn Jonny Honningsvåg Avdeling: Prosjektleder • Elektro Drift - Vest Sogn Telefon: E-post: finn-jonny.honningsvag@mesta.no
Navn: Frank Elvagjeng Avdeling: Prosjektleder • Elektro Drift - Vest Sogn Telefon: E-post: frank.elvagjeng@mesta.no
Navn: Øystein Nedregård Avdeling: Prosjektleder • Elektro Drift - Vest Sogn Telefon: E-post: oystein.nedregard@mesta.no
Navn: Ole David Skjerping Avdeling: Prosjektleder • Rekkverk Telefon: E-post: ole.david.skjerping@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Olav Haugen Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: olav.haugen@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no
Navn: Arnstein Årseth Avdeling: Prosjektleder • Tunnel - MSP Samarbeidsprosjekter Telefon: E-post: arnstein.arseth@mesta.no
Navn: Johnny Larsen Avdeling: Prosjektleder • Tunnel - MSP Samarbeidsprosjekter Telefon: E-post: johnny.larsen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no

Vestfold og Telemark

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Jørn Falch Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Vestfold Øst Telefon: 95715013 E-post: jorn.falch@mesta.no
Navn: Tom Spirdalen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Sør Vestfold Telefon: E-post: tom.spirdalen@mesta.no
Navn: Geir Pettersen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Nedre Telemark Sør Telefon: E-post: geir.pettersen@mesta.no
Navn: Terje Nordal Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Telemark Vest Telefon: E-post: terje.nordal@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no
Navn: Mats Hanssen Avdeling: Anleggsleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: mats.hanssen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no

Agder

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Kundetelefon Avdeling: Arendal Telefon: +47 476 29 725 E-post:
Navn: Pål Rune Jensen Avdeling: Prosjektleder • Rekkverk Telefon: E-post: palrune.jensen@mesta.no
Navn: Olav Osa Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Arendal Telefon: E-post: olav.osa@mesta.no
Navn: Roar Bakken Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Mandal Telefon: E-post: roar.bakken@mesta.no
Navn: Kåre Haugland Avdeling: Anleggsleder • Drift og vedlikehold - Sør Vest-Agder Telefon: E-post: kare.haugland@mesta.no
Navn: Tallak Askland Avdeling: Anleggsleder • Drift og vedlikehold - Arendal Telefon: E-post: tallak.askland@mesta.no
Navn: Mats Hanssen Avdeling: Anleggsleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: mats.hanssen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Møre og Romsdal

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Egil Ingvar Halås Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Ytre Nordmøre Telefon: E-post: egilIngvar.halas@mesta.no
Navn: Erlend Nedregotten Hals Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Ålesund Telefon: E-post: erlend.hals@mesta.no
Navn: Jan Øystein Håvik Holsvik Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Søre Sunnmøre Telefon: E-post: jan-oystein.havik.holsvik@mesta.no
Navn: Kjetil Rønning Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Surnadal Telefon: E-post: kjetil.ronning@mesta.no
Navn: Sindre Hjelseth Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Sunnmøre Telefon: E-post: sindre.hjelseth@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Rehabilitering kai og bru Telefon: E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Annie Elisa Jensen Avdeling: Anleggsleder • Anlegg og spesialproduksjon Telefon: E-post: annieelisa.jensen@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Rogaland

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Tor Reidar Tandrevoll Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Haugesund Telefon: E-post: torreidar.tandrevoll@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Olav Haugen Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: olav.haugen@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Trøndelag

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Steffen Haugan Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Trondheim Telefon: E-post: steffen.haugan@mesta.no
Navn: Roger Wingan Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Hitra Telefon: E-post: roger.wingan@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Troms og Finnmark

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Kundetelefon Avdeling: Indre Troms/ Balsfjord Telefon: +47 47630226 E-post:
Navn: Kundetelefon Avdeling: Lyngen Telefon: +47 47630782 E-post:
Navn: Kundetelefon Avdeling: Tromsø Telefon: +47 47630723 E-post:
Navn: Kaj-Erik Langaas Arild Avdeling: Prosjektleder • Anlegg og spesialproduksjon - Nord Telefon: E-post: kaj-erik.arild@mesta.no
Navn: Svein-Harald Berg Kristoffersen Avdeling: Anleggsleder • Drift og vedlikehold - Indre Troms Telefon: E-post: svein-haraldberg.kristoffersen@mesta.no
Navn: Aadne Justin Olsrud Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Lyngen Telefon: E-post: aadnejustin.olsrud@mesta.no
Navn: Geir Aslaksen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Porsanger og Smørfjord-Havøysund Telefon: E-post: geir.aslaksen@mesta.no
Navn: Nils Johan Nilsen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Tromsø Telefon: E-post: nilsjohan.nilsen@mesta.no
Navn: Nina Slettli Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Indre Troms/Balsfjord Telefon: E-post: nina.slettli@mesta.no
Navn: Roy-Inge Akselsen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Sør-Varanger Telefon: E-post: roy-inge.akselsen@mesta.no
Navn: Sten Magnar Nikodemussen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Karasjok Telefon: E-post: sten.magnar.nikodemussen@mesta.no
Navn: Thomas Opdahl Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Varangerhalvøya Telefon: E-post: thomas.opdahl@mesta.no
Navn: Arnstein Årseth Avdeling: Prosjektleder • Tunnel - MSP Samarbeidsprosjekter Telefon: E-post: arnstein.arseth@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Nordland

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Amund Rottem Avdeling: Prosjektleder • Anlegg og spesialproduksjon - Nord Telefon: E-post: amund.rottem@mesta.no
Navn: Bjørn-Einar Hansen Avdeling: Prosjektleder • Anlegg og spesialproduksjon - Nord Telefon: E-post: bjorn-einar.hansen@mesta.no
Navn: Einar Olsen Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Helgelandskysten Telefon: E-post: einar.olsen@mesta.no
Navn: Odd Sigurd Sagdal Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Mo Telefon: E-post: oddsigurd.sagdal@mesta.no
Navn: Tommy Hirsti Avdeling: Prosjektleder • Drift og vedlikehold - Salten Telefon: E-post: tommy.hirsti@mesta.no
Navn: Peter Berg-Olsen Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Elektro - Mo i Rana Telefon: E-post: peter.berg-olsen@mesta.no
Navn: Tor-Einar Kristensen Avdeling: Prosjektleder • Prosjekt Elektro - Mo i Rana Telefon: E-post: tor-einar.kristensen@mesta.no
Navn: Bjørn-Ove Klæboe Avdeling: Anleggsleder • Prosjekt Elektro - Mo i Rana Telefon: E-post: bjorn-ove.klaeboe@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: even.meisterplass@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Prosjektleder • Fjellsikring Telefon: E-post: tore.siren@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Prosjektleder • Tunnelsikring Telefon: E-post: eirik.wiese@mesta.no

Østfold

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Kundetelefon Avdeling: Østfold Sør Telefon: E-post:
Navn: Glenn Signebøen Avdeling: Prosjektleder • Østfold Follo Telefon: +47 901 24 082 E-post: Glenn.Signeboen@mesta.no
Navn: Guttorm Normann Danielsen Avdeling: Prosjektleder • Østfold Nord Telefon: +47 906 75 361 E-post: guttormnormann.danielsen@mesta.no
Navn: Rune Skreiberg Avdeling: Prosjektleder • Østfold Sør Telefon: +47 906 75 359 E-post: rune.skreiberg@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering Telefon: +47 986 59 499 E-post: dinko.trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Spunting og peling Telefon: +47 908 75 453 E-post: michael.solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Prosjektleder • Kai- og brurehabilitering - Betongspruting Telefon: E-post: martinbidne.borlaug@mesta.no