Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Langs veien
  • Vei, føre og trafikkhendelser

   Mesta er entreprenør for mange drift og vedlikeholdskontrakter på norske veier, men ikke alle. Dersom du ønsker å melde inn forhold knyttet til vær og føre, trafikkavvikling, trafikkhendelser bør du ta kontrakt med Vegtrafikksentralen på tlf 175. De registrerer din henvendelse og sørger for at riktig entreprenør informeres slik at de kan sette inn tiltak hvis det er nødvendig.

  • Veilys og gatebelysning

   Feil på veilys og gatebelysning skal ikke meldes til Mesta. Dersom du ønsker å melde inn slike feil gjøres dette oftest til kommunen eller eventuelt entreprenøren som har ansvaret i ditt område. Ofte kan et søk på nettet gi svar på hvor du skal henvende deg.

  • Brøyting, salting eller strøing

   Våre ansatte overvåker veinettet kontinuerlig og følger med på detaljerte værmeldinger for å til enhver tid kunne sette inn rette tiltak for å få folk trygt fram. Observasjoner og meldinger fra trafikanter er likevel verdifulle for oss. Dersom du ser eller opplever noe vi bør vite om ber vi om at du melder dette til Vegtrafikksentralen på telefon 175. Da blir det registrert på riktig måte og tatt videre, slik at vi også får beskjed ved behov.

  • Vinterdrift

   Mesta utfører alle oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av veinettet med utgangspunkt i føringer vi har i vår kontrakt med Statens vegvesen. Det er eksempelvis kontrakten som i stor grad prioriterer hvilke veier som brøytes først, eller avgjør om det skal saltes eller strøs. Dersom du har spørsmål knyttet til vinterdrift anbefaler vi derfor at du tar kontakt med Statens vegvesen.

  • Kolonnekjøring og stengte veier

   Mesta har ansvaret for å drifte og vedlikeholde store deler av veinettet i Norge, men det er Statens vegvesen har ansvaret for å formidle informasjonen som er viktig for trafikantene. Trafikkmeldinger om stengninger, kolonnekjøring, redusert framkommelighet, fjelloverganger og hovedveier inn og ut av Oslo finner på vegvesen.no.

  • Ved skade

  • Send inn generell henvendelse

Hendelser vedrørende forhold på vei, ring Vegtrafikksentralen tlf. 175. Trenger du å kontakte en av våre hyggelige prosjektledere, finner du deres kontaktinformasjon i tabellen under.

Oslo

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Frode Wilhelmsen Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 916 38 449 E-post: Frode.Wilhelmsen@mesta.no
Navn: Terje Brattbakk Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 900 58 877 E-post: terje.brattbakk@mesta.no
Navn: Svein Thore Knutsen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 915 14 827 E-post: sveinthore.knutsen@mesta.no
Navn: Bjørnar Bakke Avdeling: Bjørnar Bakke Telefon: + 47 476 44 422 E-post: Bjornar.Bakke@mesta.no
Navn: Carsten Pedersen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 994 76 997 E-post: Carsten.Pedersen@mesta.no
Navn: Christer Haugland Hjertaas Avdeling: Elektro Telefon: + 47 917 20 508 E-post: ChristerHaugland.Hjertaas@mesta.no
Navn: Daniel Sørensen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 470 74 146 E-post: Daniel.Sorensen@mesta.no
Navn: Gro Berg Avdeling: Elektro Telefon: + 47 902 35 233 E-post: Gro.Berg@mesta.no
Navn: Håkon Sviggum Avdeling: Elektro Telefon: +47 979 53 663 E-post: hakon.sviggum@mesta.no
Navn: Lars Gunnar Amundsen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 954 56 756 E-post: LarsGunnar.Amundsen@mesta.no
Navn: Oddbjørn Hauståker Avdeling: Elektro Telefon: + 47 958 77 378 E-post: Oddbjorn.Haustaker@mesta.no
Navn: Peter Berg-Olsen Avdeling: Elektro Telefon: +47 951 96 684 E-post: Peter.Berg-Olsen@mesta.no
Navn: Silje Gran Hammer Avdeling: Elektro Telefon: + 47 415 95 707 E-post: silje.hammer@mesta.no
Navn: Tor-Einar Kristensen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 932 20 841 E-post: tor-einar.kristensen@mesta.no
Navn: Øystein Nondal Avdeling: Elektro Telefon: + 47 482 74 515 E-post: Oystein.Nondal@mesta.no
Navn: Martin Gjersøe Avdeling: HR og kommunikasjon Telefon: + 47 901 45 037 E-post: martin.gjersoe@mesta.no
Navn: Olav Haugen Avdeling: Fjell- og tunnellsikring Telefon: + 47 480 72 791 E-post: Olav.Haugen@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Fjell- og tunnellsikring Telefon: + 47 472 70 190 E-post: Tore.Siren@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Fjell- og tunnellsikring Telefon: + 47 483 66 070 E-post: Even.Meisterplass@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Fjell- og tunnellsikring Telefon: + 47 416 72 876 E-post: Eirik.Wiese@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Rehabilitering kai og bru Telefon: + 47 986 59 499 E-post: Dinko.Trkulja@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Rehabilitering kai og bru Telefon: + 47 908 75 453 E-post: Michael.Solhjem@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Rehabilitering kai og bru Telefon: + 47 954 48 020 E-post: MartinBidne.Borlaug@mesta.no
Navn: Gunnar Olsen Dervola Avdeling: Kalkulasjon Telefon: + 47 948 17 600 E-post: Gunnar.Olsen@mesta.no
Navn: Guttorm Normann Danielsen Avdeling: Kalkulasjon Telefon: + 47 900 19 510 E-post: GuttormNormann.Danielsen@mesta.no
Navn: Arnstein Årseth Avdeling: Tunnel Telefon: + 47 915 98 237 E-post: Arnstein.Arseth@mesta.no
Navn: Johnny Larsen Avdeling: Tunnel Telefon: + 47 977 39 968 E-post: Johnny.Larsen@mesta.no

Innlandet

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Torbjørn Bakken Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 992 11 575 E-post: torbjorn.bakken@mesta.no
Navn: Ole Kramprud Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 414 75 191 E-post: ole.kramprud@mesta.no
Navn: Steinar Engelund Glæserud Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 911 87 952 E-post: steinar.glaeserud@mesta.no
Navn: Tom Rune Bjanes Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 470 32 221 E-post: tomrune.bjanes@mesta.no
Navn: Vidar Sanden Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 481 81 422 E-post: vidar.sanden@mesta.no

Viken

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Frank Robert Sunde Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: +47 995 87 525 E-post: robert.sunde@mesta.no
Navn: Frode Wilhelmsen Avdeling: Skogrydding Telefon: + 47 916 38 449 E-post: Frode.Wilhelmsen@mesta.no
Navn: Stefan Grønnerud Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 467 45 972 E-post: Stefan.Gronnerud@mesta.no
Navn: Tore Siren Avdeling: Fjell- og tunnelsikring Telefon: + 47 472 70 190 E-post: Tore.Siren@mesta.no

Vestlandet

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Atle Stana Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 481 56 203 E-post: Atle.Stana@mesta.no
Navn: Eirik Endestad Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 480 31 333 E-post: Eirik.Endestad@mesta.no
Navn: Aksel Auganæs Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 951 91 868 E-post: aksel.auganaes@mesta.no
Navn: Beate Breistein Angen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 473 58 902 E-post: BeateBreistein.Angen@mesta.no
Navn: Bodil Lillian Farsund Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 951 59 291 E-post: BodilLillian.Farsund@mesta.no
Navn: Kjetil Silden Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 947 95 498 E-post: kjetil.silden@mesta.no
Navn: Laila Bjørge Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 911 79 689 E-post: Laila.Bjorge@mesta.no
Navn: Rudi Andres Rossland Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 974 29 810 E-post: RudiAndres.Rossland@mesta.no
Navn: Tore André Øksnes Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 992 40 978 E-post: Toreandre.Oksnes@mesta.no
Navn: Veronika Engdal Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 481 90 986 E-post: Veronika.Engdal@mesta.no
Navn: Bjørn-Ove Kuven Avdeling: Elektro Telefon: + 47 913 13 017 E-post: Bjorn-Ove.Kuven@mesta.no
Navn: Christian Halvorsen Kaland Avdeling: Elektro Telefon: + 47 950 88 619 E-post: ChristianHalvorsen.Kaland@mesta.no
Navn: Finn Jonny Honningsvåg Avdeling: Elektro Telefon: + 47 951 91 925 E-post: finn-jonny.honningsvag@mesta.no
Navn: Frank Elvagjeng Avdeling: Elektro Telefon: + 47 417 28 261 E-post: Frank.Elvagjeng@mesta.no
Navn: Øystein Nedregård Avdeling: Elektro Telefon: + 47 951 99 967 E-post: Oystein.Nedregard@mesta.no
Navn: Ole David Skjerping Avdeling: Rekkverk Telefon: + 47 951 91 837 E-post: Ole.David.Skjerping@mesta.no
Navn: Martin Bidne Borlaug Avdeling: Rehabilitering kai og bru Telefon: + 47 954 48 020 E-post: MartinBidne.Borlaug@mesta.no
Navn: Even Meisterplass Avdeling: Fjell- og tunnelsikring Telefon: + 47 483 66 070 E-post: Even.Meisterplass@mesta.no
Navn: Olav Haugen Avdeling: Fjell- og tunnelsikring Telefon: + 47 480 72 791 E-post: Olav.Haugen@mesta.no
Navn: Arnstein Årseth Avdeling: Tunnel Telefon: + 47 915 98 237 E-post: Arnstein.Arseth@mesta.no
Navn: Johnny Larsen Avdeling: Tunnel Telefon: + 47 977 39 968 E-post: Johnny.Larsen@mesta.no

Vestfold og Telemark

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Harald Nisi Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 909 33 937 E-post: Harald.Nisi@mesta.no
Navn: Jørn Falch Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 957 15 013 E-post: jorn.falch@mesta.no
Navn: Magnhild Ek Brynilsen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 992 83 306 E-post: magnhildek.brynilsen@mesta.no
Navn: Tom Spirdalen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 400 18 661 E-post: Tom.Spirdalen@mesta.no

Agder

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Pål Rune Jensen Avdeling: Rekkverk Telefon: + 47 993 43 434 E-post: PalRune.Jensen@mesta.no
Navn: Geir Pettersen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 909 45 338 E-post: geir.pettersen@mesta.no
Navn: Olav Osa Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 952 70 105 E-post: Olav.Osa@mesta.no
Navn: Roar Bakken Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 474 14 651 E-post: Roar.Bakken@mesta.no

Møre og Romsdal

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Egil Ingvar Halås Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 415 32 153 E-post: EgilIngvar.Halas@mesta.no
Navn: Erlend Nedregotten Hals Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 986 04 597 E-post: erlend.hals@mesta.no
Navn: Jan Øystein Håvik Holsvik Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 913 99 262 E-post: Jan-Oystein.Havik.Holsvik@mesta.no
Navn: Kjetil Rønning Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 976 13 980 E-post: Kjetil.Ronning@mesta.no
Navn: Sindre Hjelseth Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 901 48 321 E-post: Sindre.Hjelseth@mesta.no
Navn: Michael Solhjem Avdeling: Kai og bru rehabilitering Telefon: + 47 908 75 453 E-post: Michael.Solhjem@mesta.no

Rogaland

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Camilla Janett Leite Børve Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: +47 948 39 225 E-post: camilla.borve@mesta.no
Navn: Tor Reidar Tandrevoll Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 957 77 507 E-post: torreidar.tandrevoll@mesta.no
Navn: Dinko Trkulja Avdeling: Kai og bru rehabilitering Telefon: + 47 986 59 499 E-post: Dinko.Trkulja@mesta.no

Trøndelag

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Even Hovde Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 905 36 281 E-post: even.hovde@mesta.no
Navn: Olav Kristiansen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 934 64 756 E-post: olav.kristiansen@mesta.no
Navn: Roger Wingan Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 415 71 003 E-post: Roger.Wingan@mesta.no

Troms og Finnmark

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Kaj-Erik Langaas Arild Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 909 79 752 E-post: kaj-erik.arild@mesta.no
Navn: Svein-Harald Berg Kristoffersen Avdeling: Drift og Vedlikehold Telefon: + 47 469 05 041 E-post: Svein-HaraldBerg.Kristoffersen@mesta.no
Navn: Aadne Justin Olsrud Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 481 74 700 E-post: AadneJustin.Olsrud@mesta.no
Navn: Geir Aslaksen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 916 21 264 E-post: Geir.Aslaksen@mesta.no
Navn: Nils Johan Nilsen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 480 03 999 E-post: NilsJohan.Nilsen@mesta.no
Navn: Nina Slettli Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 913 71 214 E-post: Nina.Slettli@mesta.no
Navn: Roy-Inge Akselsen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 960 47 635 E-post: roy-inge.akselsen@mesta.no
Navn: Sten Magnar Nikodemussen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 414 01 483 E-post: Sten.Magnar.Nikodemussen@mesta.no
Navn: Thomas Opdahl Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 900 27 118 E-post: Thomas.Opdahl@mesta.no
Navn: Eirik Wiese Avdeling: Fjell- og tunnelsikring Telefon: + 47 416 72 876 E-post: Eirik.Wiese@mesta.no
Navn: Arnstein Årseth Avdeling: Tunnel Telefon: + 47 915 98 237 E-post: Arnstein.Arseth@mesta.no

Nordland

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Amund Rottem Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 992 88 674 E-post: Amund.Rottem@mesta.no
Navn: Bjørn-Einar Hansen Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 959 70 621 E-post: bjorn-einar.hansen@mesta.no
Navn: Odd-Kristian Okkenhaug Rengård Avdeling: Anlegg og spesialproduksjon Telefon: + 47 473 39 619 E-post: odd-kristian.rengard@mesta.no
Navn: Einar Olsen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 975 89 264 E-post: Einar.Olsen@mesta.no
Navn: Odd Sigurd Sagdal Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 954 40 343 E-post: OddSigurd.Sagdal@mesta.no
Navn: Tommy Hirsti Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 918 49 880 E-post: tommy.hirsti@mesta.no
Navn: Espen Kvikstad Christensen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 907 83 859 E-post: Espen.Christensen@mesta.no
Navn: Torgeir Bertheussen Avdeling: Elektro Telefon: + 47 970 83 072 E-post: Torgeir.Bertheussen@mesta.no
Navn: Espen Mario Petersen Avdeling: Rekkverk Telefon: + 47 922 64 609 E-post: espen.petersen@mesta.no

Østfold

Navn Avdeling Telefon E-post
Navn: Glenn Signebøen Avdeling: Drift og vedlikehold Telefon: + 47 908 27 126 E-post: Glenn.Signeboen@mesta.no