Om Mesta

Mestas samfunnsoppdrag er enormt viktig: Vi skal sørge for at du kommer deg trygt frem – hver dag. Dette er et ansvar vi tar på største alvor.

Mesta er Norges ledendes selskap innen drift og vedlikehold av vei og bane med omlag 200 års erfaring.Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram. Selskapet omsetter for omlag seks milliarder kroner årlig.

Mestas viktigste ressurs er våre ansatte

Mesta har over 1700 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet.

Eierskap og styre

Mesta er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet. Styret består av ni medlemmer, hovedsakelig fra privat næringsliv og ansatterepresentanter. Mestas generalforsamling er Staten ved næringsministeren.

Mesta viser vei!

Mesta er et verdidrevet selskap. Verdiene våre: fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet, hjelper oss med å ta de rette valgene hver dag.

Visjonen vår, «Mesta viser vei», sier mye om ambisjonene våre; som ledende innen bygg og vedlikehold av vei i omlag 200 år, skal Mesta også være i forkant i framtiden. Vi skal gå foran og vise vei innen våre områder.

Både visjon og verdier skal brukes som praktiske verktøy og mentale sjekklister i hverdagen. Verdiene våre gjelder for alle i selskapet, uansett funksjon, nivå eller geografisk plassering.

Samfunnsansvar og sikkerhet

Mesta har et stort samfunnsansvar. Om vi ikke gjør jobben vår skikkelig, kan mennesker settes i fare. I tillegg medfører mye av produksjonsvirksomheten i Mesta faremomenter. Mye av arbeidet foregår på eller langs trafikkerte veier, i høyden, i fjell eller under vann.

Dette ansvaret tar vi på største alvor. Vi jobber kontinuerlig for å holde standarden på alt vi gjør så høy som mulig, og jobber systematisk med å styrke kompetanse innen sikkerhet. I tillegg evaluerer og reviderer vi alle sikkerhetsplaner kontinuerlig. Alle ansatte og innleide mannskaper er også pålagt å gjennomføre sikkerhetskurs før de kan arbeide på, langs eller ved vei. Mesta stiller samme sikkerhetskrav til underleverandørene som til egne ansatte.

I Mesta går hensyn til liv, helse og sikkerhet foran alle andre hensyn.

Ansvar for miljøet

Klima og miljø er vår tids største utfordring, og vi har klare ambisjoner innen bærekraft. Vi vet at vi har et stort ansvar for å redusere belastningen vår på miljøet, og vi jobber hele tiden med å redusere utslipp og skader. Gjennom en årlig rapportering til CO2 Focus ser vi at Mesta stadig gjør store reduksjoner i påvirkningen vi har på miljøet.

Anleggsvirksomhet kan i seg selv være miljøbelastende. Vår målsetting er å redusere miljøpåvirkningene vi er ansvarlig for så mye som mulig. Dette innebærer blant annet at vi bruker kjøretøyer og maskiner som er basert på ny, utslippsfri teknologi.

Iso-sertifiseringer

Mesta er sertifisert i henhold til ISO:14001 og ISO:9001, og arbeider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse.

NS-EN ISO 14001:2015 – ledelsessystem for miljø

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015. Det er et synlig bevis på at vi jobber med miljøstyring, og at all virksomhet i Mesta skal gjennomføres med tanke på å beskytte miljøet. Vi skal også forebygge eller dempe uheldig miljøpåvirkning.

NS-EN ISO 9001:2015 – ledelsessystem for kvalitet

Mesta er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, og tilfredsstiller internasjonale krav til god kvalitetsledelse. Vårt ledelsessystem for kvalitet og miljøstyring er prosessorientert, og legger vekt på løpende forbedringer og kundetilfredshet. Systemet er tilpasset alle virksomhetsprosesser som påvirker kvalitet- og miljøledelse.