I et land med krevende klima og topografi, sørger Mesta for at veinettet er åpent for ferdsel året rundt. Moderne utstyr og innsatsvillige ansatte bidrar til å få trafikantene trygt fram.

Drift og vedlikehold

Mesta er Norges største leverandør av drift og vedlikehold av vei og bane. Vi er tilstede over hele landet, og utfører alle typer oppdrag – fra små reparasjoner til store anlegg.

Anlegg

Mestas anleggsavdelinger består av en rekke fagområder. Med bred kompetanse kan vi løse tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter av høy kvalitet, på en effektiv måte.

Spesialproduksjon

Mestas enhet for spesialproduksjon utfører oppdrag innen en rekke fagområder, fra sikring av fjell og tunnel, til rehabilitering av broer og kaier. Vi gjør oppdrag over hele landet.

Elektro

Mestas montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs vei og bane.

Har du spørsmål angående våre tjenester?

Ta kontakt her!