I et land med krevende klima og topografi, sørger Mesta for at veinettet er åpent for ferdsel året rundt. Under er noe av arbeidet vi utfører.

Drift og vedlikehold

Mesta er Norges største leverandør av drift og vedlikehold av vei og bane. Vi er tilstede over hele landet, og utfører alle typer oppdrag – fra små reparasjoner til store anlegg.

Anlegg og spesial­produksjon

Mesta Anlegg og Spesialproduksjon er en landsdekkende totalleverandør som dekker hele spekteret fra komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter til svært spesialiserte tjenester.

Elektro

Mestas montører utfører de mest krevende oppgavene innen elektroteknisk installasjon langs vei og bane.

Bane (RIAS)

Mestas datterselskap RIAS er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag.