For leverandører

Som markedsledende innen drift og vedlikehold av vei, og et hardsatsende selskap innen bane, energi og elektro, har Mesta til enhver tid mange leverandører og underentreprenører med på laget.

Faktura til Mesta

Merking av faktura og informasjon
Last ned leverandørbrev (engelsk versjon)

Mestas tilbudsregler

Tilbudsregler

Mestas standardvilkår

Varekjøp
Innleie
Tjenestekjøp
Vintervedlikehold

Etikk i Mesta

Etiske retningslinjer for innkjøp
Etiske retningslinjer

Kvalitet, HMS og miljø

Policydokument for HMS, kvalitet og miljø

Mestas generelle kontraktsvilkår

For underentreprenører
(NS3433/8415/8416)

Obligatorisk skjema for varsling av tillegg og endringer

For underentreprenører
(NS3433/8415/8416)

Kontakt innkjøp

Tlf: (+47) 924 56 985
E-post: innkjop@mesta.no

Det er viktig for oss å knytte Mesta til de beste leverandørene, entreprenørene og samarbeidspartnerne. Vi vet hvor verdifullt det er å trekke veksel på andres erfaringer og kompetanse, og er opptatt av å utvikle så gode og effektive samarbeidsrelasjoner som er mulig.

Leverandører til Mesta

Våre etiske prinsipper ligger til grunn for alt vi gjør, og det vi krever av oss selv og våre ansatte, krever vi også av våre leverandører. I Mesta har vi nulltoleranse ved alvorlige brudd på våre etiske prinsipper. Vårt hensyn til kvalitet, helse, miljø og ikke minst sikkerhet har også stor betydning for valg av samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonsordninger

Byggenæringen har en kvalifikasjonsordning for leverandører og underentreprenører. Ved siden av finner du informasjon om ordningen og kontaktpersoner.

Fakturaadresse

Mesta ønsker å motta elektronisk faktura – EHF (adresse for EHF til Mesta er 992804440).  Alternativt sendes faktura sendes til e-post: INVOICE-992804440@VISMABPO.NO. Vær oppmerksom på at faktura til Mesta må være merket med korrekt referanser. Fakturaer som mangler korrekt referanser vil bli returnert. For utfyllende informasjon om korrekt merking av fakturaer se siden: Faktura til Mesta.