For leverandører

Mesta til enhver tid samarbeid med mange leverandører og underentreprenører både på drift av vei, bane og veielektro. Vi er avhengig av et godt samarbeid og tydelige avtaler.

Kvalitet, HMS og miljø og sertifisering

Policydokument for HMS, kvalitet og miljø

ISO sertifikat Mesta 2024
Kiwa+NA_9001-14001-45001

Mestas tilbudsregler

Tilbudsregler

Faktura til Mesta

Merking av faktura og informasjon
Last ned leverandørbrev (engelsk versjon)

Mestas standardvilkår

Standard innkjøpsvilkår for varekjøp
Standard vilkår for innleie personell
Standard vilkår tjenestekjøp
Mestas standardvilkår for innleie til vintervedlikehold

Etikk i Mesta

Etiske retningslinjer for innkjøp
Mestas code of conduct for purchasing

 

Mestas generelle kontraktsvilkår

Generelle kontraktsvilkår NS8415 og NS8416

Obligatorisk skjema for varsling av tillegg og endringer

Varslingsskjema for UE(NS 8415 og 8416)

Opplæringsmateriell: Forbedringer og avvik

Opplæringsmateriell, registrering, forbedring, avvik

Kjøp i butikk

Ved kjøp i fysisk butikk skal den Mesta-ansatte alltid legitimere seg med HMS-kort. Det skal også leveres skriftlig bestilling eller rekvisisjon med arbeidsordrenummer som skal påføres som referanse på faktura.

Kontakt innkjøp

E-post til innkjøp:

Mesta ønsker å knytte til seg de beste leverandørene, entreprenørene og samarbeidspartnerne. Vi vet hvor verdifullt det er å trekke veksel på andres erfaringer og kompetanse, og er opptatt av å utvikle så gode og effektive samarbeidsrelasjoner som er mulig. Mesta legger åpenhetsloven til grunn i arbeidet.

Leverandører til Mesta

Våre etiske prinsipper ligger til grunn for alt vi gjør, og det vi krever av oss selv og våre ansatte, krever vi også av våre leverandører. I Mesta har vi nulltoleranse ved alvorlige brudd på våre etiske prinsipper. Vårt hensyn til kvalitet, helse, miljø og ikke minst sikkerhet har også stor betydning for valg av samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonsordninger

Byggenæringen har en kvalifikasjonsordning for leverandører og underentreprenører. Ved siden av finner du informasjon om ordningen og kontaktpersoner.

Tilbudskonkurranse

Mesta bruker systemet SourceMagnet for utsendelse av tilbudsforespørsler og mottak av tilbud. Det er verdt å merke seg at avsenderadresse for forespørslene vil være SourceMagnet, og ikke Mesta. Når Mesta inviterer deg til å delta i en tilbudskonkurranse vil du først få en epost fra SourceMagnet invitation@sourcemagnet.com hvor du blir bedt om å registrere deg. Dette gjør du kun 1 gang, og du får da en brukerkonto som benyttes også ved eventuelle senere tilbudsforespørsler. Informasjon om utsendte forespørsler vil bli sendt fra invitation@sourcemagnet.com, og forespørselsdokumentene vil kunne lastes ned etter pålogging.

 Se alt om faktura til Mesta