For leverandører

Som markedsledende innen drift og vedlikehold av vei, og et hardsatsende selskap innen bane, energi og elektro, har Mesta til enhver tid samarbeid med mange leverandører og underentreprenører.

Det er viktig for oss å knytte Mesta til de beste leverandørene, entreprenørene og samarbeidspartnerne. Vi vet hvor verdifullt det er å trekke veksel på andres erfaringer og kompetanse, og er opptatt av å utvikle så gode og effektive samarbeidsrelasjoner som er mulig.

Leverandører til Mesta

Våre etiske prinsipper ligger til grunn for alt vi gjør, og det vi krever av oss selv og våre ansatte, krever vi også av våre leverandører. I Mesta har vi nulltoleranse ved alvorlige brudd på våre etiske prinsipper. Vårt hensyn til kvalitet, helse, miljø og ikke minst sikkerhet har også stor betydning for valg av samarbeidspartnere.

Kvalifikasjonsordninger

Byggenæringen har en kvalifikasjonsordning for leverandører og underentreprenører. Ved siden av finner du informasjon om ordningen og kontaktpersoner.

Fakturaadresse

Mesta ønsker å motta elektronisk faktura – EHF (adresse for EHF til Mesta er 992804440).  Alternativt sendes faktura sendes til e-post: INVOICE-992804440@VISMABPO.NO. Vær oppmerksom på at faktura til Mesta må være merket med korrekt referanser. Fakturaer som mangler korrekt referanser vil bli returnert. For utfyllende informasjon om korrekt merking av fakturaer se siden: Faktura til Mesta.