Faktura til Mesta

Fakturaer som skal sendes til Mesta må ta høyde for riktig fakturaadresse og format som beskrevet på denne siden.

EHF-faktura til Mesta AS
992 804 440

1) Krav til format og merking/referanser – EHF fakturaer

For å sikre leverandørene våre rask og riktig betaling, er vi avhengig av rett referanse på inngående fakturaer. Alle fakturaer som sendes til Mesta AS skal merkes med gyldig referanse som er:

• Arbeidsordrenummer eller
• Innkjøpsordrenummer

Arbeidsordrenummer skal alltid ha format 6 tallsiffer, bindestrek og så 4 tall/tegn (200496-2020). Arbeidsordre skal alltid oppgis ved bestilling (rekvisisjon) fra Mesta. Dersom dere ikke har slik referanse, må dere ta kontakt med Mesta.

Innkjøpsordrenummer skal alltid begynne med tallet 7 og inneholde 7 siffer totalt (7999999). Der det er aktuelt med Innkjøpsordrenummer vil dere finne dette i tilsendt innkjøpsordre på mail fra Mesta. Våre leverandører som ifm vinterdrift mottar innkjøpsordre ifm bruk av driftslogg hos Mesta skal merke faktura med innkjøpsordrenummer.

Det er viktig at det kun oppgis arbeidsordrenummer/innkjøpsordrenummer, dvs. det skal ikke settes inn prefiks før, oppgis navn, ev annen opplysninger sammen med referansen.

Arbeidsordrenummer skal stå i følgende felt:

Dersom leverandørfaktura og det sendes i format EHF 3.0, ønsker vi arbeidsordrenummer i felt:

Dersom leverandørfaktura og det sendes i format EHF 2.0, ønsker vi arbeidsordrenummer i felt:

Dersom innkjøpsfaktura, skal innkjøpsordrenummer i feltet (gjelder både EHF 2.0 og EHF 3.0):

Fakturavisningskopier og vedlegg skal være samlet i én felles PDF, der fakturaforsiden er første side i bildefilen. Denne inkluderes i XML-filen som et binært vedlegg (Base 64-embedded).

Fakturavisningskopien må alltid ha verdien «Commercial invoice».

Har dere spørsmål angående endringen eller merking av faktura, er dere velkommen til å ta kontakt på med oss på mesta.regnskap@azets.com eller telefon 05200.

2) Krav til fakturaer sendt per e-post

Fakturaen sendes på tif- eller pdf-format til oppgitt e-postadresse. Det er et krav om at det kun leveres én fil pr. faktura, men hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer). Arbeidsordenummer/innkjøpsordrenummer skal oppgis i feltet «Deres ref» på samme format som beskrevet for EHF faktura. Disse fakturaene må være i A4-format.

3) Fakturaadresse

EHF

Org.nr: 992 804 440
Selskapsnavn: Mesta AS
Adresse: 992804440

E-post

Org.nr: 992 804 440
Selskapsnavn: Mesta AS
Adresse: Invoice-992804440@vismabpo.no

Post/Papir

Org.nr: 992 804 440
Selskapsnavn: Mesta AS
Adresse:
c/o Visma Services Norge AS
Postboks 3210
7435 Trondheim

Primært ønsker vi å motta fakturaene via EHF for raskere mottak og saksbehandling hos oss.

NB! Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til adressen over, slik at e-posten kun må inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer. Ordrebekreftelser, annen korrespondanse eller tekst vil ikke bli lest.

4) Betalingsbetingelser

Vi minner om at Mesta AS har standard 30 dagers betalingsbetingelser på alle sine avtaler.