Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§ 1. Lovens formål).

For å realisere åpenhetsloven og bidra til et ansvarlig næringsliv skal Mesta kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan risiko for negativ påvirkning skal håndteres. Etter lovens § 5 offentliggjør vi resultatene fra aktsomhetsvurderingene gjennom en årlig redegjørelse.

Dersom du har spørsmål eller andre henvendelser vedrørende åpenhetsloven, send oss en e-post