Vesentlighetsanalyse

Illustrasjon av vesentlighetsanalyse

I Mesta gjorde vi første gang en vesentlighetsanalyse i 2018 og denne ble oppdatert våren 2021. Vi vil fremover gjøre en ny analyse annethvert år for å sikre handling og fokus på de områdene som er mest relevante for oss.

Analysen i 2021 ble gjort ved å søke innspill fra viktige interessentgrupper som kunder, medarbeidere, eier, trafikanter, myndigheter og samarbeidspartnere. Vi gjennomførte målrettede intervjuer og samtaler og kartla forventinger i prosjektmøter og workshops. I tillegg hentet vi resultater fra den årlige kundeundersøkelsen og medarbeiderundersøkelsen og forventninger fra eierskapsmeldingen.

Analysen viser at de tre fokusområdene som Mesta har knyttet bærekraftsarbeidet opp mot; Klima & miljø, Mangfold & inkludering og Innovasjon & infrastruktur, fremdeles er de områdene våre interessenter synes er mest relevante for oss, i tillegg til sosiale forhold, risiko- og eierstyring.

Nytt denne gangen var to temaer som seiler opp som stadig mer relevante: ansvarlighet i leverandørkjeden og naturvern og biomangfold.

Konsernledelsen har besluttet at Mesta fortsetter å knytte bærekraftsarbeidet til de tre FN bærekraftsmålene; Stopp Klimaendringene, Likestilling og Industri, innovasjon & infrastruktur. Andre tema som Ansvarlighet og HMS ligger i bunn og skal fortsatt prioriteres. I tillegg skal det løpende vurderes ytterligere tiltak i forhold til ansvarlighet i leverandørkjeden og hvordan Mesta kan løfte arbeidet med biomangfold i de tjenestene vi utfører. Mål og indikatorer vil jevnlig utvikles i tråd med prioriterte temaer.