Datafangst


Mesta DriftsSystem – MDS

Alle sjåfører må benytte seg av en app som heter BM Combo.

Det forutsettes også at alle kjøretøy som skal i vinterdrift for Mesta før vinteren har nødvendig datafangstutstyr montert i kjøretøyet, og at det i samarbeid med Mesta sin lokale ledelse er testet at utstyret fungerer og leverer korrekt data.

Brukerveiledninger/montasjeanvisninger

Kundekode i Combo: KP41BQUM

VIKTIG! Har du Falköping spreder så bytt kabelen mellom grå boks under køya og smartboks med den nye grå kabelen som fulgte med i pakken.

TIPS! Kjøretøy som frem til i dag har benyttet bryterboks trenger ikke smartboks. Vi kan ha «bryterboks» i appen  (Trenger kun nettbrett)

Bestilling av nettbrettholdere og tilbehør kan gjøres av datafangst. Vi bruker www.thandel.no og www.dustin.no (Søk på brodit eller rammount)


Registrering innmontering av smartboks

 

Retur av utstyr

Datafangst håndterer bestilling og retur av datafangstutstyr og nettbrett, og ønsker derfor at det ikke er lager ute.

Ber om at dere kontakter: datafangst (a) mesta.no for:

    • Bestilling nye Smartbokser
    • Bestilling nettbrett til kjøretøy
    • Retur av gamle Smartbokser (både ødelagte og overskytende)
    • Retur av brukte nettbrett
    • Retur av nettbrett og Smartbokser som er til overs

Spørsmål rettes på mail til datafangst datafangst (a) mesta.no
Spørsmål angående oppgjør må tas direkte med nærliggende kontrakt.