Doktorgrad i «dårlige vibber»

Fjellsikrere bruker vibrerende verktøy som kan gi langvarige skader. Mestas Thomas A. Clemm har nå doktorgrad i vibrasjonsskader

Det prikker i hendene og du kan følge deg nummen. Dårlig blodsirkulasjon kan gjøre fingre hvite. På folkemunne kalles dette likfingre. For folk som jobber med bormaskiner og meiselhammere er dette ikke uvanlig. Nå viser forskningen at selv liten bruk av slike maskiner kan gi langvarige skader.

Dårlige vibber

– Kunnskap om potensielle skader gjør det mulig å skape gode tiltak som forebygger, sier Thomas Aleksander Clemm. Han er utdannet fysioterapeut og med mastergrad i yrkeshygiene fra Universitetet i Bergen. Clem leder Mestas bedriftshelsetjeneste og har i de siste årene arbeidet med en doktorgrad på temaet vibrasjonsskader.  Sammen med forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har han gjennomført en studie blant ansatte innen veivedlikehold og fjellsikring i Mesta. Nå har han disputert ved Universitetet i Oslo.

Utvikler skader

Arbeidere som bruker vanlige verktøy som bormaskiner og meiselhammere, står i fare for å utvikle hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS). Resultatene er beskrevet i doktorgradsavhandlingen, og er helt klare: De som brukte store håndholdte fjellbor som ga kraftige vibrasjoner, hadde økt risiko for HAVS. Symptomene kan være nummenhet, redusert koordinasjon og fingerferdighet.x
– Dette er arbeidstakere som i verste fall må omskoleres, sier Clemm, som viser til at det kan oppstå problemer med finmotorikken der oppgaver som å knyte skolisser eller kneppe skjorteknapper kan bli et problem.

– Det er vibrasjonene som skader nervene og som igjen kan føre til funksjonsnedsettelser, konkluderer Clemm.

Også lave doser gir skader

Fjellsikrere jobber mye med vibrerende verktøy. Forskerne har funnet at selv ganske lave vibrasjonsdoser kan gi nedsatt følsomhet i fingrene.
Clemm har undersøkt hvor store doser med vibrasjoner som skal til for at det kan oppdages skader, såkalte «dose-respons-mekanismer» mellom vibrasjonseksponering og nevrologiske symptomer. Det

– Overraskende nok viste bruk av muttertrekkere, som gir lavere vibrasjoner, også en viss reduksjon i følsomhet. Det kan kanskje være et tidlig tegn på økt risiko for HAVS, kommenterer Clemm.

Nå kan arbeidet angi metoder for å oppdage tidlige tegn. Screening av føleterskler for vibrasjoner ved høye frekvenser kan ifølge Clemm derfor være en aktuell metode for å oppdage tidlige tegn på utvikling av nedsatt følelse i fingrene.

Doktorgrad viser svar

Fjellsikrere bruker ulike verktøy og forskjellige arbeidsteknikker. Derfor har det vært viktig både å vurdere verktøyene og teknikken, men også å velge riktig målemetode for å få de riktigste svarene, viser doktorgraden.

–  Nøyaktige vibrasjonsmålinger er ofte helt avgjørende for å kartlegge farene ved å bli utsatt for vibrasjoner, sier Clemm. Han mener doktorgradavhandlingen viser at det er viktig å redusere eller eliminere dårlige vibrasjoner.

– Det er faktisk mulig å skjerme de utsatte arbeiderne. Vi må være klar over farene, og deretter legge opp arbeidet slik at det blir mindre vibrasjoner. Det mest effektive tiltaket er å bruke lavtvibrerende verktøy.