Driftskontrakt Gauldal/Oppdal

Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2019-2024.

Mesta skal regne på driftskontrakt for Gauldal/Oppdal, som dekker kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus og deler av Skaun og Trondheim kommuner.

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tar kontakt med innkjøpssjef Kjell-Viggo Løvhaug på tlf 952 59 737 eller e-post: kjell-viggo.lovhaug@mesta.no