• Drift & Vedlikehold og Anlegg går fra regionbasert organisering til å etableres som landsdekkende forretningsområder med felles mål og ledelse for hele landet
  • Nytt kalkulasjonsteam etableres for å forbedre og lette arbeidet ved anbudsfasene
  • Støttefunksjoner samles i robuste fagmiljøer, herunder Økonomi, Innovasjon og forretningsutvikling, Maskin, Innkjøp,IT, Kvalitet, HR, HMS, BHT og Kommunikasjon

Endringene omfatter hele landet og gjelder ledelse og administrasjon i Drift & Vedlikehold og Anlegg, samt støttefunksjoner på tvers av Mesta. Endringene vil berøre omlag 40 årsverk.

 – Grepene vi nå tar er helt nødvendige for å styrke Mestas konkurransekraft i årene som kommer. Grunnet tap i flere enkeltprosjekter og høye administrasjonskostnader er ikke lønnsomheten god nok per i dag, og vi må igjennom en endringsprosess. Dette skal sikre høyere kvalitet i anbudsprosessene og ruste organisasjonen for fremtidens utfordringer, sier administrerende direktør Marianne B. Røren.

De som arbeider på prosjektledernivå og under, inkludert fagarbeidere, berøres ikke av endringen. Mesta Elektro og Mesta Spesialproduksjon blir ikke berørt.