ISO-sertifisert for tre nye år

Mesta er etter re-sertifisert etter ISO 9001 og 14001.

Re-sertifiseringen skal sikre at kvalitet- og miljøsystemet er utviklet, implementert, virker og vedlikeholdes.

«Revisjonen har vist at kravene i ISO 9001 & 14001 er godt integrert inn i styringen av prosjekter, kontrakter, ledelse og styring, støtteprosesser og at det gir en effekt for Mesta og deres interessenter», konkluderes det i sluttrapporten.

Mesta fikk ingen avvik, kun fire merknader og fire forbedringspunkter. Det er sjef for utvikling og kvalitet i Mesta, Iselin Stundal, veldig godt fornøyd med.

– Etter revisjonen sitter både deltakerne og selskapet igjen med viktig læring knyttet til kvalitet- og miljøledelse. Forbedringspunkter og merknader skal vi integrere i prosessforbedringene som foregår i selskapet kontinuerlig, på en slik måte at bidrar til å utvikle oss videre som selskap.

Stundal retter også en takk til revisor Arne Skjelstad hos Kiwa, og en spesiell takk til prosjektene som har vært gjenstand for revisjon:

  • DK Surnadal
  • DK Land Hadeland
  • DK Nordfjord
  • Tunnelkontrakt Akershus
  • Vøringsfossen samarbeidsprosjekt
  • E39 Skipenes bru
  • Elektro DV Salten
  • Eikefett tunneloppdrag Bergen