Vil du bli Mesta sin leverandør?

Mesta er i vekst og satser på å vinne flere veidriftskontrakter i Drammen (Drammen, Asker & Bærum, Ringerike).

Driftskontrakt 9101 Drammen omfatter riksveger Kongsberg-Drammen-Oslofjordtunnelen (E134), Vestfold grense – Lysaker (E18), Sandvika – Hønefoss (E16) og Hønefoss – Hokksund (Rv 350).

Oppdraget er å sikre trygghet for alle som ferdes på og langs veiene fra 2022 og fremover.

Har du og ditt firma kompetanse, mannskap og utstyr til vinter- og sommervedlikehold så ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for fremtidig samarbeid med Mesta