Vil du bli Mestas leverandør i Ytre Namdal?

Mesta er i vekst, og satser på å vinne flere veidriftskonkurranser i Trøndelag.

Mesta jobber hele tiden med å skape sikre veier for alle som ferdes på og langs veiene. Vi har stadig behov både mennesker og maskiner. Og vi trenger deg som allerede bor i områdene vi skal gjøre våre tjenester. Aktuelle kommuner her er: Namsos, Nærøysund, Bindal, Høylandet, Overhalla og Grong.

Vi ønsker at du har følgende utstyr: Lastebil, pickup til gang-/sykkelvei og fortau, liten hjullaster/redskapsbører for gang-/sykkelvei og fortau. Til sommervedlikeholdet trenger vi maskiner som kan utføre kantklipp ved vei, men også klipp og vedlikehold i park, som grasplen, grasbakker, busker og trær. I tillegg til utstyr for feiing av fortau og gang-/sykkelvei.
Det er fint om du opplyser om du har annet utstyr – det kan hende vi har bruk for det også. Særlig interessert er vi i om du har eller har planer om å skaffe nullutslippsmaskiner.

Registrer deg her for en uforpliktende interesse for framtidig samarbeid med Mesta.