Mestalogo

Mesta-ansatt i alvorlig ulykke

Den ansatte var på jobb da han ble truffet av et skred ved Kistrand på riksvei 80 i Nordland rett før klokken åtte i dag tidlig.

– Dette er en tragisk ulykke som preger alle oss som jobber i Mesta, og selvfølgelig aller mest de som jobbet tett med personen som er rammetVi har satt krisestab og vårt hovedfokus nå er å ivareta kollegaer, samarbeidspartnere og andre på en best mulig måte, sier direktør for Drift og vedlikehold, Kristin Folge 

Den ansatte hadde akkurat ankommet stedet da skredet gikk. 

– Kollegaer kom til stedet kort tid etter ulykken og varslet nødetatene. Det ble gitt førstehjelp på ulykkesstedet, og vedkommende ble fraktet til sykehus. På nåværende tidspunkt kan dessverre ikke vi si noe mer om tilstanden til vår ansatt, sier Folge. 

Da dette er en arbeidsulykke ber vi om at ytterligere spørsmål om hendelsesforløpet og detaljer i forbindelse med ulykken rettes til Politiet. 

  Som sagt er vårt fokus å ta vare menneskene. Bedriftshelsetjenesten, HMS-leder og jeg selv reiser til Bodø for å være tilgjengelig og bidraVi vil naturligvis også bistå i den videre prosessen og granskningen av ulykken, sier Folge 

– På vegne av alle som jobber i Mesta vil jeg sende varme tanker til vår kollega på sykehuset og familien, avslutter hun.