Mesta trener ledere i mangfold

Mesta trener ledere i mangfold  

Matias Line, prosjektsjef i Mesta, vil bli en bedre mangfoldsleder. Benhur Tekie er oppnevnt som hans veileder.  

Mesta trener ledere i mangfold, og er deltaker i en ordning kalt «Omvendt mentor”. Programmet skal sette ledere i stand til å inkludere bedre på områder som kultur, kjønnsidentitet, seksuell orientering, religion, kjønnsuttrykk, funksjonsevne, etnisk bakgrunn og arbeids- og livserfaring. Jevnlige møter mellom Matias og Benhur skal gjøre Matias Line bedre som leder.

– Jeg har definitivt fått med meg nye perspektiv på mangfold, og jeg vil definitivt bruke Benhurs innspill i det daglige, sier Matias. I møtene har de drøftet ulike spørsmål knyttet til mangfold, som det å se ting fra ulike perspektiv og hva som kan være styrker ved å ha ulike innfallsvinkler.

De ubevisste fordommene

– Jeg ville være mentor fordi jeg ønsker å se en endring i bygg- og anleggsbransjen, og hva er vel bedre enn å kunne være en del av endringen, sier Benhur Tekie. Han er 26 år, sivilingeniørstudent fra Oslo og har en flerkulturell bakgrunn. Han er mentor i omvendt mentorprogrammet, der studenter eller unge voksne med ulike typer bakgrunn kan melde seg på. Poenget er at de skal kunne tilby andre innfallsvinkler til den de skal veilede. Det kan det være studenter med LHBTQI+ bakgrunn, flerkulturell bakgrunn eller funksjonsnedsettelse. Programmet er drevet fram av mangfoldsnettverket for bygg- og anleggsbransjen Diversitas.
– Noe av det vanskeligste med programmet har vært diskusjonen rundt ubeviste fordommer, sier Benhur.

Det finnes ingen enkle svar

Bevisstgjøring av ubevisste fordommer er et av målene til programmet. Den enkelte leder har ubevisste fordommer hen ikke har kontroll over. Disse holdningene danner grunnlag for hvordan vi reagerer i ulike situasjoner.
– Det som gjør omvendt mentor så spennende er at jeg har møtt en person med ulik bakgrunn enn min. Vi har ulike oppfatninger, men samtidig ser vil likt på mye. Det er forskjellene og ulikhetene som er spennende å utforske, sier Matias Line. Han mener at mentoren Benhurs flerkulturelle bakgrunn vil være viktig for hans utvikling som ledere.

– Jeg har fått utfordret meg personlig, og mener at det indirekte utfordrer organisasjonen vår også. Jeg tror – og ser – at å bruke en omvendt mentor gjør det lettere å tenke mangfold ved økt kompetanse og diskusjoner, sier Matias Line.
– Det har vært nyttig og interessant å møte både lederne i bransjen og de andre mentorene. Jeg har lært mye av deres erfaringer og perspektiv, sier Benhur Tekie.

Økt forståelse og inkludering

Tall fra 2022 viser at Mesta som selskap har tolv prosent kvinner blant sine ansatte. Dette vil si at omlag 200 av 1800 ansatte er kvinner. Tallene viser at det fortsatt er mulighet for å utvikle mangfoldet i organisasjonen. “Omvendt mentor”-programmet er utviklet av Diversitas og Catalyst og har som mål å være med på å skape et mangfoldig miljø der alle kan lykkes”. De som har søkt om å være mentor får følgende rollebeskrivelse: “I omvendt mentoring er det du som tar lederrollen og guider bedriftslederne.

Som mentor får du utvikle deg personlig og profesjonelt, du vil lære både om mentoring, kommunikasjon og ledelse.  Du får kjennskap til et spennende selskap innen bygg- og anleggsbransjen. Og hvordan det er å være leder i et slikt selskap og hvordan de som organisasjon jobber med alt fra strategi og mangfoldsledelse.

– Mesta trener ledere i mangfold slik at vi blir bevisste om at mangfold handler om mer enn kjønn, det handler om ulike perspektiv. Vi blir en bedre arbeidsplass og skaper mer verdier, om vi klarer å dyrke fram en kultur der alle deler på sin kompetanse, sier Tonje Gulbrandsen Jensen, konsendirektør i Folk og bærekraft i Mesta.