Konsernledelsen og organisering

Mesta har fire landsdekkende forretningsområder: Drift og vedlikehold, Anlegg og spesialproduksjon, Elektro og Bane. På hovedkontoret på Lysaker sitter konsernledelsen, samt stab og støttefunksjoner som organisert i tre enheter: Økonomi og finans, Digitalisering og strategi, samt Organisasjon og bærekraft.

Konsernledelse

Marianne Bergmann Røren

Konsernsjef

12 års ledererfaring fra Corporates & Institutions i Danske Bank, ledet Marianne til nye utfordringer i Mesta i 2019. Juristutdanning fra Universitet i Oslo og hennes bakgrunn innen finans og transaksjonsadvokat, ga gunstige erfaringer som egnet seg til å lede en snuoperasjon i selskapet. Marianne hadde senest en global rolle som COO i Danske Bank med ansvar for internasjonal virksomhet, forretningsutvikling og risikostyring. Hun er styremedlem i en rekke selskaper som blant annet Storebrand og Corporate Assembly Telenor ASA. I tillegg er hun styremedlem i Skift – et norsk næringslivsdrevet initiativ for å nå klimamål innen 2030.

Se LinkedIn-profil

Pål Stange

Konserndirektør Økonomi og finans

Pål har vært ansatt i Mesta siden 2019. En utdanning som sivilingeniør fra NTNU og en MBA fra INSEAD, la grunnlag for en fremtid som finansdirektør både hos Aker Sykehus og Aleris. I Aleris hadde han både ansvar for selskapets virksomhet i Norge og Danmark. Han startet karrieren sin hos Norsk Hydro som investeringsanalytiker, og fortsatte videre i McKinsey som konsulent. Nå er han konserndirektør for økonomi og finans i Mesta, i tillegg til å være styremedlem i Ecura.

Se LinkedIn-profil

Mai Oldgard

Konserndirektør Organisasjon og bærekraft

Siden Mai ble ansatt i 2019, har hun blitt tildelt ansvar for både organisasjonsutvikling, HR, bærekraft, kommunikasjon og HMS. Med seg har hun lang erfaring som både direktør og leder med kompetanse innen bærekraft. Gjennom hennes 13 år lange karriere i Telenor, fikk hun blant annet sikret bærekraft inn i Telenors kjernevirksomhet. Tidligere har hun også jobbet i PA Consulting, Accenture og Econ, i tillegg til å ha vært intern i FN. Alt startet med en mastergrad fra CBS - Copenhagen Business School. I dag er Mai styremedlem i EBA – Entreprenørforeningen for bygg og anlegg, og hun er medlem av rådgivningsstyret i Business for Peace Foundation.

Se LinkedIn-profil

Rolf Dale

Konserndirektør Kontrakt og produksjonsinnsats

Rolf har hatt en sentral rolle i Mesta siden 2007. Med ulike direktør- og lederstillinger har han vært viktig for Mestas utvikling. Han startet som leder og har hatt ansvar for både økonomi, IKT og prosjektstyring. Videre ble han distrikt og regionssjef, før han fikk stilling som direktør for Kalkulasjon og risiko. I 2021 ble Rolf konserndirektør for Kontrakt og Produksjonsinnsats. Tidligere har han jobbet i Hansa Borg Bryggerier og Siemens, etter å ha skaffet seg utdanning som siviløkonom.

Se LinkedIn-profil

Kristin Folge

Konserndirektør Drift og vedlikehold

I 2019 kom Kristin til Mesta etter å ha levert flere år i eiendoms- og anleggsbransjen. Etter en fullført en grad som siviløkonom fra UMB - Universitetet for miljø- og biovitenskap, grunnla Kristin selskapet JOYN management som jobbet aktivt med utvikling og forvaltning av eiendommer. I dag er det en del av Munkenes Forvaltning, som Kristin selv har vært styreleder for. Dette var rett før hun tok karrieren videre inn i det svenske boligutviklingsselskapet JM Norge. Her har Kristin hatt en lang karriere med en rekke direktør- og lederstillinger. Dette har gitt rik erfaring som hun har tatt med seg videre inn i Mesta.

Se LinkedIn-profil

Kjell A. Næss

Konserndirektør Anlegg og Spesialproduksjon

Ansatt i SVV / Mesta siden mars 1981. Utdannet ingeniør innen bygg og anlegg. Har hatt en rekke stilinger i selskapet, inkludert administrerende direktør før Mesta Drift og Mesta Entreprenør.

Se LinkedIn-profil

Oddmund Lefdal

Konserndirektør Elektro

Oddmund har hatt en lang reise i Mesta. Med bakgrunn som elektroinstallatør har han snart hatt 20 år i selskapet. Fra å starte fra bakkenivå, har karrieren ledet videre til flere lederstillinger. I 2019 ble han tildelt ansvar for Elektro, som er et forretningsområde han selv har vært med å bygge opp. Først som direktør, og nå som konserndirektør. Oddmund har derfor opparbeidet seg essensiell kjennskap til selskapet som bidrar til å sikre kunnskap, ambisjoner og utvikling.

Se LinkedIn-profil

Bjørn Aage Innstrand

Administrerende direktør RIAS

2021 ble en ny epoke for Bjørn i Mesta, etter at RIAS nå står som datterselskap. I 2006 til 2016 jobbet Bjørn i Mesta som plan- og ressursstyringssjef og som direktør for bane og veier. Nå som han er returnert som administrerende direktør for RIAS, bidrar han med utvikling og lederansvar for bane. Pausen i selskapet ga han tid til å bygge videre på kompetansen innen jernbane i selskap som Eltel Networks og RIAS før oppkjøp. Han er utdannet elektroingeniør, i tillegg til å ha studert bedriftsøkonomi og Supply Chain Management på BI.

Se LinkedIn-profil

Jenny Karlsson

Konserndirektør Digitalisering og strategi

Se LinkedIn-profil

Styret

John Nyheim

Styreleder

Margrethe Hauge

Styremedlem

Catharina Hellerud

Styremedlem

Morten Karlsen Sørby

Styremedlem

Anne Marit Panengstuen

Styremedlem

Geir Krokå

Ansattrepresentant

Jan Erik Haldorsen

Ansattrepresentant

Sigurd Storøy

Ansattrepresentant