Vilkår for bruk

Ved å bruke Mesta sitt nettsted, godtar du følgende vilkår og betingelser. Hvis du ikke godtar vilkårene, må du ikke bruke nettstedet.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på Mesta.no. Informasjonskapsler er små informasjonsfiler som blir liggende igjen på datamaskinen din for at tjenesten vår skal fungere best mulig.

Ved å benytte våre nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies.

Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt. Dersom du ønsker mer innsikt og mulighet til å endre hva som kartlegges av dine bevegelser på nettet, anbefaler vi nettleserinnstikket Ghostery.

Informasjonskapselfunksjonen kan slås av og på i de fleste nettlesere gjennom et menyvalg som «innstillinger», «sikkerhet» e.l. Om du slår av dette, kan du likevel bruke Mesta.no, men enkelte funksjoner vil ikke fungere optimalt.

Slik sletter du informasjonskapsler/cookies

På Mesta.no bruker vi følgende cookies:

WordPress

En cookie settes av publiseringsløsningen WordPress for å styre hvordan innhold vises og ivareta forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Google Analytics

For å gi oss informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes, settes en cookie via Google Analytics.

Google Tag Manager

For å hjelpe oss distribuere forskjellige kodesnutter på nettstedet, bl.a. overnevnte Google Analytics, tar vi i bruk Google Tag Manager, som setter en cookie for å ivareta informasjon om inneværende sesjon.

Hubspot

HubSpot-cookien brukes til å registrere informasjon om bruken av nettsiden på samme måte som Google Analytics. Dersom du registrerer deg på våre nettsider vil vi med hjelp fra HubSpot-cookien kunne lettere tilby deg relevant informasjon ved senere besøk.

Sosiale medie-cookies

Vi bruker cookies for å spore aktivitet fra sosiale medier som Facebook og LinkedIn. Cookies fra disse plattformene gir oss ikke innsikt i hvem som er på siden men lar oss samle data i de ulike mediene for å bygge et annonsepublikum som vi kan annonsere mot senere.

Annonse-cookies

Innimellom har vi annonser ute i andre medier som gjør at vi ønsker å spore trafikk fra disse. Derfor har vi cookies som sporer at disse annonsene gir oss trafikk. Det er ingen personlige data som spores i disse cookiesene hos Mesta.

Hvem samler inn dataene?

Data som samles inn på denne siden samles inn på vegne av Mesta AS, Strandveien 15, 1326, Lysaker. Vi kan kontaktes på E-post: firmapost@mesta.no eller telefon: +47 915 05 200.

Hensikten med å samle data på våre nettsider er for at vi skal kunne gi våre besøkende og kunder mest mulig tilpasset service- og markedskommunikasjon, basert på de besøkendes interesse i hva vi leverer og vår kompetanse.

Mestas personvernserklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Mesta samler inn og behandler personopplysninger som vi mottar fra brukere av våre nettsider og ved bruk av våre tjenester. Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til privatpersoner.

Mesta ved administrerende direktør er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Selv om mange av oppgavene knyttet til en slik behandling delegeres under den daglige drift, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Mestas behandling av personopplysninger faller inn under Personopplysningsloven som gir alle rett på grunnleggende informasjon om behandlingen av personopplysninger i en virksomhet.

De som er registrerte i en av Mestas systemer har rett på innsyn i egne personopplysninger, samt krav på at uriktige, ufullstendige eller opplysninger som det ikke er adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Formål med behandling av personopplysninger

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å forvalte kundeforhold mellom selskaper, å gjennomføre rettighetene og forpliktelsene til kunden og Mesta AS og å behandle personopplysninger i forbindelse med elektroniske tjenester, forskningsaktiviteter, behandling av skadesaker og henvendelser, orientering av reklame og/eller direkte markedsføring av Mesta AS og/eller dets partnere via Mesta AS sine egne medier og tjenester uten å overføre personlige data til en ekstern enhet.

Hvilke personlige opplysninger samles og beholdes av selskapet

Selskapet har personlige kontaktdata knyttet til selskapets markedsføring og med selskapets kunderelasjoner.

Dataene er lokalisert i to cloud computing-systemer:

  • Hubspot Marketing & Service Platform
  • Visma Severa ERP cloud computing system

Informasjonsens art:

  • Navn og kontaktinformasjon
  • Bedrift representert av en person
  • Adferds informasjon, for eksempel:
    • Nettstedsbesøk til selskapets nettsteder
    • Aktiviteter av en person på selskapets nettside, for eksempel dokumentnedlastinger, sider som vises, skjemaer fylt ut osv.

Hvordan blir personvernreglene betraktet?

Selskapet handler ikke med privatpersoner. Dette må også tas i betraktning i forhold til personregistrene. Personlige data håndteres fra et forretningsperspektiv – når en person opptrer som en representant for en bedrift. Dette endrer imidlertid ikke det faktum at et selskap må overholde bestemmelsene i EUs generelle databeskyttelsesforskrift og nasjonale regler.

Informasjon brukes til å fremme selskapets virksomhet, å dele informasjon om selskapets tjenester og produkter eller til markedsundersøkelser, avstemninger eller andre henvendelser. Det er derfor typisk direkte markedsføring.

Siden nøkkelkommunikasjonsmetoden er e-post, slettes utdatert informasjon fra personregisteret på grunnlag av informasjon om ikke leverte e-poster, dvs. når mottakerens e-post ikke lenger er i bruk.

Eventuell personlig informasjon som ikke har vært aktiv i vår virksomhetskommunikasjon (den minste aktiviteten åpner en e-post) blir deaktivert etter 2 år. I andre tilfeller blir personopplysninger bare slettet når personen ønsker det.

Mesta gir ikke personlige opplysninger til tredjeparter, med unntak av det som kreves av norske eller andre juridiske myndigheter. Enkeltpersoner har rett til å få innsikt i all personlig informasjon som er lagret i våre databaser. De har rett til å rette opp dataene og retten til å få deres personlige data slettet, den såkalte rett til å bli glemt.

Personer har rett til å begrense behandling av data, noe som betyr at selskapet har rett til å beholde informasjonen, men skal ikke på annen måte håndtere dem uten samtykke fra den registrerte.

Personer har også rett til å be selskapet om å overføre personlige data om dem til en annen registrator. Dataene må overføres i strukturert, vanlig og maskinlesbar form.

Hvis selskapet har rimelig grunn til å mistenke identiteten til den enkelte som gjør forespørselen, kan selskapet imidlertid be om at ytterligere opplysninger skal gis for å bekrefte identiteten til den registrerte personen.

Ved forespørsler vil Mesta utlevere data om personopplysninger som er registrert på en enkel og lett forståelig måte innen en måned etter forespørsel.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Samtykke må være frivillig, personlig, tydelig og skal ikke kunne misforståes.

I henhold til forskriften må samtykke gis eksplisitt ved samtykke, for eksempel skriftlig, elektronisk eller muntlig. Tillatelsen må indikere den registrerte personens frivillige, individualiserte, informerte og utvetydige vilje for å godta behandlingen av hans / hennes personopplysninger.

Samtykke må dekke alle behandlingsformål. Samtykke kan ikke gis ved å ikke svare, gjennom en forhånds utfylt avkryssingsboks, eller ved å være en forutsetning for en handling.

Dersom den registrerte må gi sitt samtykke på grunnlag av en elektronisk forespørsel, må forespørselen være klar og tydelig og bør ikke unødig være et krav for bruken av tjenesten som den leveres.

Hvordan vi ivaretar sikkerheten

Beskyttelse av personopplysninger behandles i alle stadier av prosessen, og begynner med datainnsamling og slutter med datadestruksjon.

Selskapet har en databeskyttelsesansvarlig. Hans/hennes plikter inkluderer overvåking og kontroll av personlig databehandling relatert til sikkerhet.

Som en del av planleggingen av personlig databehandling har selskapet også utviklet prosesser for å håndtere potensielle sikkerhetsbrudd. Ved brudd på sikkerheten vil selskapet rapportere til tilsynsmyndigheten om mulig innen 72 timer etter overtredelsen.

Informasjon utenfor EU håndteres av Hubspot Inc. i samsvar med EU-US Privacy Shield Framework, mer informasjon finnes her.

Personverninformasjon er definert i selskapets sikkerhetspolicy.

Hva er risikostyringen i forbindelse med behandling av personopplysninger? Risikostyringen av personlig informasjon er definert i selskapets sikkerhetspolicy. Mesta opprettholder dette nettstedet som en tjeneste for sine kunder og de som er interessert i markedsføring. Vi sporer trafikk på nettstedet og overvåker brukeradferd. Hvis du ikke godtar dette, forlater du nettstedet. Les denne personvernerklæringen nøye før du bruker nettstedet.

Nøyaktighet av data og dokumenter

Data gitt på nettstedet er gitt til brukerne «som det er» uten noen uttrykkelige eller underforståtte garantier eller representasjoner av noe slag, tilpasningsevne eller ikke-brudd på kommersielle formål. Mesta gjør alt rimelig forutsigbart for å gi nøyaktig og oppdatert informasjon på nettstedet, men det garanterer på ingen måte oppdatert eller fullstendigheten av informasjonen. Mesta kan fra tid til annen legge til, endre, forbedre eller oppdatere informasjon på nettstedet uten varsel. Mesta påtar seg intet ansvar for eventuelle feil i nettstedets innhold eller informasjon som mangler. Mesta garanterer ikke at nettstedet eller dets verter ikke vil inneholde virus eller andre skadelige elementer.

Lisens og opphavsrett

Mesta gir brukeren rett til å vise, publisere, kopiere, laste ned og skrive ut dokumenter på nettstedet under følgende begrensninger: Dokumentene må bare brukes til personlige, ikke-kommersielle formål i forbindelse med gjenbruk, og dokumenter kan ikke være redigert. Mesta og forfatteren av artikkelen må nevnes i forbindelse med gjenbruk. En lenke til den opprinnelige artikkelen må legges til det elektroniske dokumentet, og nettadressen må vises i en trykt artikkel. Utgiveren må ta hensyn til tredjeparts immaterielle rettigheter. Mesta er ikke ansvarlig for innholdet rettet mot brudd på tredjeparts opphavsrett (f.eks. Bilder og tekster).

Innlevering av materiale

Du bør ikke legge inn noen konfidensiell eller proprietær informasjon til dette nettstedet. Brukeren bør merke seg at ethvert materiale som overføres via nettstedet til Mesta, behandles som ikke-konfidensielt. Hvis en bruker sender informasjon eller materiale til Mesta gjennom dette nettstedet, gir brukeren Mesta en ubegrenset og ugjenkallelig rett til å få tilgang til, kopiere, vise, utføre, endre, overføre og distribuere slik informasjon eller materiale og retten til å bruke noe for noe formål sendt med ideer, konsepter, kunnskaper eller teknikker. Mesta oppgir imidlertid ikke navnet på den brukeren som har lastet opp materialet eller på annen måte publiserer informasjonen som brukeren har sendt Mesta via nettstedet, med mindre: (a) brukeren tillater Mesta å bruke brukerens navn; (b) Mesta først informerer brukeren om at informasjonen eller materialet som sendes til en bestemt del av nettstedet, vil bli publisert eller brukt ellers i brukerens navn eller (c) loven krever at Mesta publiserer brukerens navn. Gjennom dette nettstedet er det ingen måte å gjøre forretninger med Mesta, så med unntak av disse bruksvilkårene kan enhver handling som tas på dette nettstedet ikke anses som en avtale mellom Mesta og brukeren av nettstedet.

Varemerker

Mestas varemerker brukes som identifikatorer av Mestas produkter og tjenester for å indikere hvem som produserer produktene og tjenestene. Mestas varemerker kan korrekt brukes i markedsførings- og reklamemateriell, samt når det refereres til Mestas produkter og tjenester (som i en avisartikkel) uten tillatelse fra Mesta, forutsatt at de nevnte varemerker brukes i henhold til vanlig varemerke bruk og er tydelig angitt. Hvis du vil bruke varemerker i en annen sammenheng, må du innhente tillatelse fra Mesta. Hvis brukeren ikke er sikker på om en bestemt godkjennelse fra Mesta er nødvendig, må brukeren sjekke med Mesta.

Lenker til tredjepartssider

Dette nettstedet kan ha lenker eller referanser til andre nettsteder som ikke forvaltes av Mesta. Mesta påtar seg intet ansvar for innholdet på slike koblede nettsteder eller noen koblinger på slike tilknyttede nettsteder. Slike koblinger er kun beregnet til fordel for brukere og innebærer ikke at Mesta på noen måte vil støtte innholdet på det koblede nettstedet eller tjenesteleverandøren. Mesta er under ingen omstendigheter ansvarlig for innholdet av tredjeparts nettsteder knyttet til dette nettstedet eller aktiviteter av slike tredjeparter.