prosjekttype

Driftskontrakt - 1602 Hitra

periode

2014 - 2019

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 160 mill.kr.

omrade

Trøndelag Sør, Frøya, Hemne, Hitra, Snillfjord

utfordringer

2 stk. undersjøiske tunneler

Mesta utfører drift og vedlikehold av veinettet i Hitra kommune i Sør Trøndelag, som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2014 - 2019.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, 536 km vei totalt fordelt på kommunene Frøya, Hemne, Hitra og Snillfjord. I kontraktsområde ligger “lakseveien” FV 714, som er en krevende strekning hvor det transporteres ca. 150 trailerlass med laks hver dag.

De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift og tunneldrift, og vedlikehold av grønt sommerstid.