prosjekttype

Driftskontrakt - 1807 Nord Salten

periode

2013 - 2018

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 175 mill.kr.

omrade

Hamarøy, Sørfold, Steigen og Tysfjord

utfordringer

Oppdraget har noen utfordrende veipasseringer som f.eks. Ulvsvågskaret, Kjelvika og Kråkmofjellet.

Mesta utførerer drift og vedlikehold av riks og fylkesveier i Nord Salten. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2013-2018

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på 340 kilometer fylkesvei og 121 kilometer med riksveg fra Sommerset i Sørfold til Bogneskaia i nord, inklusive Steigen, Hamarøy og Dragsarmen. Kontrakten byr på fantastisk natur og historie i Hamsunds rike. Mesta er lokalisert på Innhavet, sentralt på kontrakten.