prosjekttype

Driftskontrakt 1201 ASOLA og Fagkontrakt 1291 ASOLA Grønt

periode

2012 - 2017

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

ASOLA ca. 140 mill. og ASOLA grønt ca. 15 mill.

omrade

Askøy, Sotra, Øygarden og Laksevåg (ASOLA)

utfordringer

Utfordringene i kontrakten er veldig varierte – fra motorvei med høy ÅDT og krav om nattarbeid, til de mest perifere utkantstrøk hvor det bor lite folk.

Mesta utførerer drift og vedlikehold av veinettet i Bergen vest og kommunene vest for Bergen. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2012-2017

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått og feiing. Kontrakten dekker et område på 367 kilometer i kommunene Askøy, Sund, Fjell, Øygarden samt deler av Bergen. Kontrakten er delt inn i en “vanlig” driftskontrakt og en grøntkontrakt. Mesta drifter begge.