Regler for Mestastipendet

Beskrivelse av konkurransen:

For å delta må du fylle ut skjemaet på mesta.no/mestastipend. Alle bokser i skjemaet må fylles ut med tilstrekkelig informasjon.

Stipendet er et initiativ fra Mesta AS for å bidra til å øke kvinneandelen i bygg- og anleggsbransjen. I Bygg- og anleggsbransjen er ca. 10% av fagarbeiderne kvinner. Vi ønsker flere kvinner inn i bransjen fordi vi mener at dette vil gjøre oss bedre. I tillegg vil Norge trenge flere fagarbeidere på sikt.

Hvem kan vinne:

Vinneren offentliggjøres i forbindelse med skolestart 2024. For å bli anerkjent som vinner forutsetter det at:

  • Skjemaet på mesta.no/mestastipend er fylt ut med riktig informasjon.
  • Vinner er jente.
  • Vinner kan dokumentere at hun har søkt første året VGS på en av disse yrkeslinjene: bygg og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag og elektro og datateknologi.
  • Vinner må ha godkjenning fra foresatte for å motta pengene. Foresatte vil bli kontaktet.

Når vi tar kontakt med vinneren, vil vi be om opplysningene til de foresatte, navn og telefonnummer. Dersom vi ikke mottar dette og deltaker er under 18 år forbeholder vi oss retten til å trekke en ny vinner.

Selv om du skulle delta og ellers være kvalifisert i konkurransen kan medlemmer av følgende grupper likevel ikke være vinner i konkurransen:

  • Ansatte i Mesta
  • Ansatte i Mestas datterselskap, RIAS
  • Familiemedlemmer i ned- eller oppadstigende linje eller tilsvarende til en ansatt hos Mesta eller i datterselskaper

Mesta kan diskvalifisere en deltager fra konkurransen dersom deltageren ikke opptrer i samsvar med konkurransevilkårene.

Hvordan motta stipendet?

For å motta stipendet må du kunne vise til innvilget og akseptert skoleplass på en av yrkesfaglinjene listet over. Vinneren vil få utbetalt et utdanningsstipend på 50 000 kroner. Stipendet utbetales som et engangsbeløp. Pengene vil bli utbetalt i september 2024.

Dersom en vinner trekker seg, ikke kan vise til tilstrekkelig informasjon eller vi ikke har mottatt bekreftelse fra foresatte, mister deltaker retten til å motta stipendet. Mesta AS trekker da ny vinner. Det vil ikke bli utbetalt erstatning til en vinner som trekker seg, eller en vinner som ikke har tilstrekkelig med dokumentasjon og dermed ikke er kvalifisert for å motta stipendet.

Å vinne stipendet medfører ikke ansettelse i Mesta AS.

Publisering av vinnere og kunngjøring

Vinneren vil bli kontaktet på den eposten hun har registrert seg med på mesta.no/mestastipend. Fullt navn på vinneren publiseres ikke på nettsider og sosiale kanaler uten samtykke.
Har du spørsmål om konkurransen ta kontakt på: yrkesfag@mesta.no