Starter nettverk for kvinner og mangfold

I dag var ledere fra store aktører innen bygg og anlegg samlet hos oss i Mesta for å diskutere utfordringen med å rekruttere og beholde kvinner i bransjen.

På plass var engasjerte kvinner og menn fra Veidekke, Skanska, AF Gruppen, NCC, Betonmast og Backe Gruppen.

– Vi må se på hverandre som samarbeidspartnere og ikke konkurrenter, sier Metha Leonhardsen, som er initiativtaker.

Organisasjonssjefen i Mesta ble positivt overrasket over det engasjementet hun ble møtt med da hun ringte rundt til andre selskaper.

– Responsen vi har fått er enorm, og alle vi snakker med ønsker å være med og bidra. Sammen skal vi heve attraktiviteten til bransjen, og klare å rekruttere, beholde kvinner og utvikle kulturen, som fortsatt er mannsdominert, sier Leonhardsen.

Motiverende start

Administrerende direktør i Mesta, Arne Roald Larssen, er stolt og glad over at det første møtet var en suksess, og håper det kan være starten på en langvarig fellesinnsats som gir resultater.

– Det er godt å se at så mange selskaper melder seg på umiddelbart og engasjerer seg, for dette er viktig for oss alle sammen. Det er også veldig motiverende at EBA og BNL stiller seg bak dette initiativet, sier Larssen.

Både Byggenæringens Landsforening (BNL) og Entreprenørforeningen for Bygg og Anlegg (EBA) deltok på møtet, og ønsker å ta en rolle i det videre arbeidet.

– Jeg går herfra full av entusiasme og tro på at vi skal få dette til. Det er flere andre gode initiativer også, eksempelvis fra BNL, men dette gir motivasjon til å jobbe videre sammen, sier Kari Sandberg i EBA, som holdt et innlegg under samlingen.

Det gjorde også Kristine Hofer Næss fra Oda-nettverket, som i mange år har jobbet for kvinners status og muligheter i teknologibransjen – med gode resultater.

– Vi kan lære mye av det Oda har fått til, og det er en inspirasjon for oss i dette arbeidet. Jeg vil rette en stor takk til alle som deltok på møtet, og alle som har engasjert seg så langt, avslutter Leonhardsen.

På bildet
Fra venstre foran: Ingrid Hoemsnes (Mesta) Anne Thorbjørnsen (Veidekke), Metha Leonhardsen (Mesta) Marianne Stang Hauge (Skanska) Sif Løvdal (AF Gruppen), Line Solberg Martinsen (BetonMast) Christina Johansen (NCC).  

Fra venstre bak: Arne Roald Larssen (Mesta), Eirik Gjelsvik (Backe gruppen), Andrea Nes (NCC), Kari Sandberg (EBA), Margrete Herberg (Betonmast), Per Arne Berge (Mesta), Ole Henrik Ystehede (EBA)