Lastebil sprer salt for sikkerhet på veien.

Teknologi for bedre vinterdrift og mindre salt

Statens Vegvesen og Mesta inngår avtale om å teste ny teknologi skal gi mest mulig informasjon om vær og føre. Det skal gi bedre veier på vinteren.

Riksveiene i Salten i Nordland og Sunnfjord i Vestland er valgt ut som testområder. Statens Vegvesen og Mesta inngår avtale om å teste ny teknologi. Målet er å få mest mulig informasjon om vær og føre. Det skal gi bedre veier på vinteren.

– Målet er å utvikle metoder som sikrer bedre og mer forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet. Samtidig reduserer vi klimautslipp og kostnader i driften av vinterveiene, sier Bjørn Laksforsmo, som er direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

Automatisk salting

– Dette markerer starten for et av våre mest innovative prosjekter innenfor drift og vedlikehold. Vi vil bruke ny teknologi til å forene høy trafikksikkerhet med økt bærekraft i vinterdriften, sier Ketil Dahl, som er leder for Marked og forretningsutvikling i Mesta.

Ved hjelp av lasermålere og avansert bildebehandling analysere saltbilene føreforholdene rett foran bilen mens den kjører. Dermed tilpasses saltmengden automatisk. Mer omfattende bruk av vær- og føredata gir også entreprenøren et bedre grunnlag for å ta beslutninger om den løpende driften. Det handler om når og hvordan det skal saltes og hvordan mannskaper og utstyr skal disponeres.

I tillegg til å drifte veiene mer effektivt,  kuttes klimautslippene  når både salt og drivstoffbruken reduseres.

Tester i tre vintre

Mesta har ansvaret for driften av riksveiene i de to testområdene, og Statens vegvesen gir økonomisk støtte til prøveprosjektene for å utvikle løsninger til praktisk bruk. Testperioden går over de tre neste vintersesongen.

Salten og Sunnfjord er valgt ut fordi disse har variert topografi og vekslende vinterforhold.  Testperioden faller godt sammen med Mestas kontrakter for drift av riksveiene i områdene.

– Mesta er offensiv på løsninger som gir mer drift og vedlikehold for pengene, og da er det klart at Statens vegvesen skal delta. Det betyr både at vi lærer og at vi sikrer erfaringsoverføring. Samarbeidet er helt i tråd med vår nye kontraktstrategi. Den åpner for å ta i bruk ny teknologi og nye metoder i løpet av kontraktsperioden, sier Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Kan redusere salt med en tredjedel

Mesta har inngått avtale med sin svenske samarbeidspartner Klimator AB for å bruke deres patenterte teknologi AHEAD. Denne teknologien er utviklet primært for bilindustrien. AHEAD-systemet måler føreforholdene med lasersensorer og beregner og visualiserer kommende føreforhold opp til 50 meter foran bilen. Basert på AHEADS analyser av føreforholdet foran saltbilen, justeres saltmengden automatisk. Testresultater fra Sverige tyder på at saltmengdene kan reduseres med mellom 20 og 30 prosent. Mindre bruk av salt er bra for miljøet.

Mesta bruker allerede Road Status Information (RSI) i flere driftskontrakter, et avansert beslutnings- og oppfølgingssystem for alle tiltak innenfor vinterdriften.

Med å komplettere RSI med AHEAD er målet å ytterligere styrke prognoseverktøyet med mer data sammen med potensialet i et ombordsystem for å justere pågående tiltak automatisk, basert på disse prognosene.

– Det er første gang i verden at denne teknologien tas i bruk i vinterdriften. Smart vinterdrift med teknologi som dette kan gi store gevinster for både miljø og klima og mindre salt.  Både salt og vinterdriftskjøretøy kan brukes på en mer effektiv måte. Og man kan samtidig oppnå en høy trafikksikkerhet for alle som ferdes på vinterveiene, sier Ketil Dahl i Mesta.