Mesta bygger 200 ladepunkter for Tine

Mesta blir installasjonspartner på ladepunkter for el-biler og skal bygge ut 200 slike ladepunkter for TINE innen sommeren 2020.

– Dette er et stort og spennende oppdrag der Mesta blir stolt installasjonspartner for Vattenfall, som er Sveriges største leverandør av fornybar energi. De leverer ladeløsningen som skal brukes mens vi tar oss av installasjonen, forteller direktør for Mesta Elektro, Oddmund Lefdal.

TINE er Norges ledende meieriselskap med 30 meierier og to sentrale lager. På disse lokasjonene er det over 2000 parkeringsplasser, hvor det i første omgang opprettes 200 ladepunkter innen neste sommer. Det er bare starten på selskapets ambisiøse mål om utslippskutt.

– Vi har et tydelig bærekraftsmål om at innen 2025 vil det være null utslipp fra driften og kun bruke fornybar energi og drivstoff, sier Jimmy Klinteskog, innkjøpssjef, TINE.

Riktig retning å gå

– Mesta har tilstedeværelse over hele landet og all den nødvendige kompetansen i egne rekker for å bistå Tine med å nå målene sine. Vi har de siste årene bygget flere ladestasjoner for el-ferger og dette prosjektet vil gi oss ytterligere erfaring med utvikling av infrastruktur for el-kjøretøy, sier Lefdal.

Det er liten tvil om at behovet for nettopp det bare øker.

– Overgangen til elektriske kjøretøy skjer veldig raskt i Norge og ladebehovet forventes å øke tilsvarende, sier Susanna Hurtig, Nordisk sjef for E-mobile ved Vattenfall.

– Dette er på mange måter et nytt forretningsområde for Mesta. Vi er villige til å satse og være med å drive denne utviklingen, og nå får vi muligheten til det, avslutter Lefdal.