Skjermbilde fra workshopp

Unge med bærekraftige forslag til veidriften

Hadde det ikke vært fantastisk hvis veien kunne trekke til seg veisaltet og hindre at det kommer på avveie i naturen? Eller om vi kunne stimulere til økt biologisk mangfold ved å plante en lav blomstereng i veiskulderen? Dette var ideer som kom opp da Mesta ba unge om hjelp i sitt arbeid med bærekraft.

Arbeidet med bærekraft står høyt på agendaen i Mesta. Vi har klare mål, og gode tiltak. Men kanskje er det mulig å komme opp med helt nye ideer til bærekraftige løsninger i infrastrukturbransjen? Vi utfordret elever, studenter, gründere og traineer til å delta på en tre times digital idekonkurranse.

– Unge er fremtiden. De tør å tenke nytt og engasjerer seg på en uredd måte for klima og bærekraft. Det er verdifulle egenskaper for å kunne utvikle nye bærekraftige løsninger i en tradisjonell bransje, sier Mai Oldgard, direktør for Organisasjon og bærekraft i Mesta.

To ulike løsninger

I workshopen hos Mesta fikk deltakerne en mulighet til å bidra med innsikt og innspill til bransjen generelt, og Mesta spesielt. De grep tak i relevante bærekraftsutfordringer, og sto fritt til å velge retning for sin idé.

To grupper bestående av Agnes Lusti, Simen Lysebo Hansen, Gustav Fredrik Halldin og Elise Kjærnes Morken fra Case Club på NMBU, og Julie fra NTNU, Sofie Kolsum, Trainee i Mesta og Sebastian Busko fra NMBU, fikk legge frem sine løsninger for utvalgte ledere i Mesta, til stor begeistring.

Det var spennende tanker som ble presentert: Kan veien selv ha egenskaper som samler veisalt? Kan vekstene i veikanten styrke biologisk mangfold, gi livsviktig næring for de truede biene, og samtidig skape hyggelige miljøer for oss mennesker?

– Løsningene er kreative og inspirerende. Vi forventer naturligvis ikke ferdige løsninger etter en halv dag sammen, men ved å involvere unge får vi friske innspill til utviklingen av infrastrukturen i Norge. Vi vil definitivt legge til rette for flere slike møteplasser og videre involvering fremover, sier Oldgard.