Havnekontrakter betyr vedlikehold av moloer og kaianlegg.

Havnekontrakter havnet hos Mesta

Mesta vinner to havnekontrakternord og sør i Vestland fylkeskommune. Det betyr at Mesta skal ha ansvar for vedlikehold av over 100 fiskerihavner og moloer.

Havnekontrakter betyr vedlikehold av moloer og kaianlegg. Mesta skal sørge for at i underkant av 100 havner er i god stand til å håndtere havets krefter. Rammeavtalene varer i 24 måneder og kan forlenges opptil to år.Verdien på de to kontraktene er på omtrent 20 millioner kroner til sammen.

Havnekontrakter med spredning

Havnene og moloene ligger fra Stad kommune– og helt ned til Øygarden kommune. De spredte lokasjonene vitner om et langstrakt fylke – formet av kyst og fjord.
– Mesta sikrer ikke bare fremkommelighet på veien, men også langs vann. Vi er selvsagt godt fornøyde med å dra i land disse kontraktene. Mange vet at Mesta er gode på vei, men ikke alle er klar over at vi har spesialkompetanse også på denne type vedlikehold i spesielt krevende miljøer, sier konserndirektør for Anlegg og spesialproduksjon, Kjell A. Næss.

Trygg ferdsel ved havet

Flesteparten av fiskerihavnene ligger utenfor allfarvei, og takket være moloene beskyttes kaiene mot bølger og uvær. Med tanke på de store kreftene fra havet, er det naturlig at det vil forekomme mye slitasje over tid.

– Derfor er det viktig med tilsyn og vedlikehold for å trygge det som ligger inne ved land. I tillegg til generelle arbeidsoppgaver som inspeksjoner, utskiftinger, utbedringer, tetting og rydding, kan det oppstå særegne oppgaver som krever spesialkompetanse. Vi har bred erfaring som gjør oss egnet til å håndtere denne typen utfordrende arbeid, forteller Arne L. Nes som er prosjektsjef for Mesta i området.