Anlegg og spesial­produksjon

Mesta Anlegg og Spesialproduksjon er en landsdekkende totalleverandør som dekker hele spekteret fra komplekse, tverrfaglige anleggsprosjekter til svært spesialiserte tjenester som sikring av fjell og tunnel, til rehabilitering av broer og kaier

Tjenester

Mesta Anlegg og Spesialproduksjon utfører alle typer anleggsarbeider inkludert veianlegg, sjøanlegg, vann og avløp, sprenging, kraftforsyning, jernbane og grunnarbeid. Spesialproduksjon er navnet vi bruker på tjenesteområdene som krever spesialkompetanse og utstyr. Vi har solide fagmiljøer med stor kompetanse innen en rekke slike fag, blant annet:

  • Fjell- og tunnelsikring
  • Rehabilitering av bru og kai
  • Betong
  • Rekkverk

Tar oppdrag over hele landet

Våre fagmiljøer er på flere lokasjoner rundt om i landet, og våre oppdragsgivere kan derfor være trygge på å bli møtt med rask mobilisering, faglig kompetanse og høy kvalitet på leveranser. I Mesta har vi også andre fagmiljøer vi kan trekke veksel på ved behov.

Kvalitet og HMS

Helse, miljø og sikkerhet er førsteprioritet i alt vi gjør. Riktig kompetanse og opplæring er en forutsetning, og vårt HMS-apparat følger opp produksjonen tett.

Mesta er sertifisert i henhold til ISO:14001 OG ISO:9001, og arbeider systematisk med miljø- og kvalitetsledelse. Vi er også medlem i NGF.

Kunder

Blant våre viktigste kunder er Bane Nor og Statens vegvesen, men Mesta Anlegg og Spesialproduksjon løser også svært varierte oppdrag for andre offentlige og private kunder. I menyen kan du lese mer om de ulike tjenestene vi leverer.