Jernbanebro

Historisk jernbanebro gjenskapes av Mesta

I mars i år fikk Grimen bro ved Bergen et dramatisk møte med et vogntog som hadde for høy last. Det førte til store materielle skader på broen, som er et fredet og kjært kulturminne fra 1883. For Mesta sin del medførte det et nytt rekonstruksjonsprosjekt, hvor vi måtte hente frem gamle kunster. Grimen bro […]

I mars i år fikk Grimen bro ved Bergen et dramatisk møte med et vogntog som hadde for høy last. Det førte til store materielle skader på broen, som er et fredet og kjært kulturminne fra 1883. For Mesta sin del medførte det et nytt rekonstruksjonsprosjekt, hvor vi måtte hente frem gamle kunster.

Grimen bro er én av de 216 jernbanebroene som Mesta har ansvaret for langs Bergensbanen på oppdrag fra Bane NOR.

Gammel byggeskikk reddet fredet kulturminne

Mesta har hatt god dialog med antikvariske myndigheter gjennom hele rekonstruksjonsprosessen. De mange reglene og hensynene for å gjenskape den gamle broen på korrekt vis har bydd på noen utfordringer. For å løse oppgaven på riktig måte tok vi i bruk eldre arbeidsmetoder, og vi dro helt til Nederland for å finne korrekt materiale.

– Å klinke stål og bolter sammen er en byggeskikk som få fremdeles bruker. Vi ble derfor hoppende glade da vi fant Dåfjord Slipp. De hjalp oss med å klinke stolpene sammen på den gode gamle måten, sier anleggsleder Mats Strandgård Hanssen.

Det viste seg også å være problematisk å finne riktig type stål og størrelse til broens bærebjelker.
– Vi ble nødt til å hente materiale helt fra Nederland for å utføre rekonstruksjonen riktig. Et godt stykke arbeid med leting gjorde at vi til slutt fant fire bjelker som møtte kravene til antikvaren, sier Hanssen.

Høydeløft for utsatt og historisk bro

Flere har tidligere meldt bekymring for den lave broen med mye trafikk under seg. Drøyt én måned før ulykken ble det montert et nytt høydemarkeringsskilt. Med tillatelse fra byggherre Bane NOR, Vestland fylkeskommune og antikvariske myndigheter har Mesta nå økt lysåpningen i håp om at den rehabiliterte broen skal få stå i fred i lang tid fremover.
>- Etter litt sveising fikk vi løftet bjelkene til en trygg høyde. Broen har blitt ivaretatt og er en eksakt kopi av den som ble kjørt ned. Den eneste forandringen er bjelkene som er løftet 20 centimeter, avslutter Hanssen.
Broen skal etter planen bli klar for trafikk 1.januar 2022.