Mesta nærmer seg seks milliarder i omsetning

Mesta nærmere seg historiske seks milliarder i omsetning og øker driftsmarginen til 4,4 prosent i et marked som ellers har liten lønnsomhet.

Mesta setter omsetningsrekord og nærmer seg seks milliarder i omsetning for 2022. Landets ledende entreprenør av veivedlikehold kan for tredje år på rad vise til pluss i regnskapet og et godt driftsresultat. Foreløpige tall viser at driftsresultatet i 2022 ble 270 millioner, mot fjorårets 214 millioner. Dette gir en driftsmargin på 4,4 prosent, opp fra 4,0 prosent i 2021.

– Vi jobber godt og har tre år med en sterk omstilling og økt lønnsomhet i selskapet. Vi har omstrukturert organisasjonen og driften, og har rigget oss for videre vekst, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren.

Vinner flere kontrakter

Mesta har økt resultatet med 56 millioner og kan vise til en stadig bedre kapasitetsutnyttelse. Den største avdelingen som driver med drift og vedlikehold av veier, har en omsetningsøkning på 7,2 prosent. I dette området har Mesta vunnet flere viktige kontrakter i løpet av 2022. Avdeling for anlegg og spesialproduksjon som blant annet driver med skredsikring og vedlikehold av bruer og kaianlegg, har en omsetningsøkning på 12,8 prosent. Mestas avdeling for elektro kan vise til en omsetning på 10,3 prosent i forhold til 2021. Det er sterk konkurranse i alle Mesta sine segmenter.

Mestas ordrereserve er på over 9 milliarder. Dette er kontrakter med typisk varighet på fem år og med staten og fylkene som kunde. Hovedtyngden av ordrereserven er knyttet til drift- og vedlikeholdskontrakter.

Skal vokse videre

Mesta har i de siste årene kjøpt to selskap; baneelektroselskapet RIAS (2021) og anleggsdelen av Eviny (2022). Evinys anleggsdel hadde kontrakter innen rehabilitering av dammer og kraftstasjoner. Dermed utvidet Mesta både sin kompetanse og kontraktsmengde.
– Mesta er nå rigget til både å styrke sin egen posisjon og gå ut i andre markeder, sier Bergmann Røren. Det kan skje gjennom ytterligere organisk vekst og oppkjøp. Bergmann Røren understreker at Mesta er lokalisert over hele landet og er i stand til å vinne nye kontrakter som krever lokal tilstedeværelse.

Regnskapet og årsrapporten blir fremlagt for generalforsamlingen 19. juni. Styreleder i selskapet er John Nyheim. Mesta er et heleid statdlig selskap, og generalforsamling er næringsminister Jan Christian Vestre.