RIAS (Banevirksomhet)

RIAS (Rail Infrastructure AS) er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. Selskapet er et datterselskap av Mesta .

RIAS tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester innen jernbaneteknikk som spenner fra vedlikehold og oppgraderinger til store prosjektleveranser. RIAS utfører arbeider innenfor underbygning, overbygning, signal, elektro lavspenning og høyspenning og kontaktledning.​

Spør oss om prosjekter

RIAS kan gjøre ulike typer arbeidsoppgaver innenfor signalfaget og sikkerhet på jernbanen. Med spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet gjennomfører vi spesialbestilte entrepriser.  Vi har betydelig prosjektledererfaring og kompetanse som gjør at vi kan gjennomføre store og små prosjekter innen alle typer kontraktsformer.

RIAS  sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Dette er vår  spesialkompetanse

 • Tjenester innenfor lavspenning, høyspenning, kontaktledning og tele.
 • Spor og anlegg-området etablerer av føringsveier, underkrysning av spor, fiber i rør for ERTMS (European Rail Traffic Management System)

Kvalifisert personell

Våre kvalifiserte medarbeidere har nødvendige kompetanse, erfaringer, godkjenninger og sertifiseringer innenfor følgende fagfelt:

 • Anleggsmaskinfører med fagbrev
 • Banemontører
 • Energimontører med KL kompetanse
 • Elektrikere
 • Telemontører
 • Signalmontører
 • Sikkerhetskontrollører – Signal
 • Sluttkontrollører F – Signal
 • Ledere for elsikkerhet i og ved KL-anlegg
 • Hovedsikkerhetsvakter

Rapporter

AKTIVITETS OG REDEGJØRELSESPLIKTEN RIAS 2022
AKTSOMHETSVURDERINGER ETTER ÅPENHETSLOVEN RIAS 2022

Besøksadresse:​

Rail Infrastructure AS​
Askekroken 11​
0277 Oslo​
Postadresse:
Postboks 253
1326 Lysaker
Epost: firmapost@riasnorway.no​

KONTAKT MED RIAS
FAKTURA TIL RIAS