RIAS (Banevirksomhet)

RIAS (Rail Infrastructure AS) er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. Selskapet er et datterselskap av Mesta .

RIAS tilbyr et bredt innen jernbaneteknikk som spenner fra mindre vedlikeholdsoppgaver og oppgraderinger til store prosjektleveranser.

Vi har spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet for mange typer tjenester innen jernbane. Derfor har vi gode forutsetninger for å tilby og  gjennomføre store og små prosjekter knyttet til jernbanedrift. I tillegg har vi samarbeidspartnere for prosjektering og miljø.

VI er ISO 9001- og ISO 14001-sertifisert.

RIAS har spesialkompetanse

Virksomheten utfører arbeider innenfor underbygning, overbygning, signal, elektro lavspenning/høyspenning og kontaktledning. RIAS har betydelig prosjektledererfaring og kompetanse fra gjennomføring av store og små prosjekter innen alle typer kontraktsformer, fra under- og delentrepriser til totalentrepriser. Vi kan gjøre ulike typer arbeidsoppgaver innenfor signalfaget og sikkerhet på jernbanen.

  • Tjenester innenfor lavspenning, høyspenning, kontaktledning og tele.
  • Spor og anlegg-området etablerer av føringsveier, underkrysning av spor, fiber i rør for ERTMS (European Rail Traffic Management System)
  • Kvalifisert personellVåre kvalifiserte medarbeidere har nødvendige kompetanse, erfaringer, godkjenninger og sertifiseringer innenfor følgende fagfelt:
  • Anleggsmaskinfører med fagbrev
  • Banemontører
  • Energimontører med KL kompetanse
  • Elektrikere
  • Telemontører
  • Signalmontører
  • Sikkerhetskontrollører – Signal
  • Sluttkontrollører F – Signal
  • Ledere for elsikkerhet i og ved KL-anlegg
  • Hovedsikkerhetsvakter
  • Anleggsledelse
  • HMS
  • Prosjektledelse

Vi har stadig behov for nye og kompetente medarbeidere.