Bane (RIAS)

RIAS er en landsdekkende entreprenør for installasjoner og vedlikehold innen jernbanetekniske fag. Selskapet er datterselskap til Mesta etter oppkjøp i 2021.

RIAS tilbyr et bredt og integrert utvalg av tjenester som spenner fra vedlikehold og oppgraderinger, til store prosjektleveranser.

Med spesialkompetanse, erfaringer og kapasitet innen jernbanesegmentet har RIAS gode forutsetninger for å gjennomføre entrepriser i henhold til kundenes krav og forventninger. I tillegg har vi samarbeidspartnere for prosjektering og miljø.

RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert.

Virksomheten er organisert i tre avdelinger:

  • Signalavdeling operer innenfor signalfaget og sikkerhet på jernbanen.
  • Elektro- avdeling har kompetanse og kapasitet innenfor lavspenning, høyspenning, kontaktledning og tele.
  • SPA-avdeling (spor og anlegg) har lang erfaring med etablering av føringsveier, underkrysning av spor, fiber i rør for ERTMS.

Les mer om RIAS på riasnorway.no