Ni nye veidriftskontrakter starter opp 1. september

1. september er dato for oppstart på nye veidriftskontrakter. Mestas folk og maskiner står klare til innsats både på nye og eksisterende kontrakter.

Drift og vedlikeholdskontrakter handler kort og godt om å holde veiene åpne og i god stand. Det betyr brøyting og strøing om vinteren, renhold og vedlikehold av grøntarealer om sommeren. Mesta har veidriftskontrakter fra Arendal i sør til Kirkenes i nord.
Mesta er markedsleder i bransjen, og drifter hele 20 000 kilometer vei. Statens vegvesen og fylkeskommunene eier veiene, og er oppdragsgiver.

Ti nye kontrakter for Mesta

I vår vant Mesta ti nye kontrakter:
– Vi er godt forberedt på å levere fra dag én i de nye driftskontraktene, sier konserndirektør for drift og vedlikehold, Elin Vigrestad.
–  Vi er ute hver dag for å “ta vare på det vi har”. Vårt mål er å få folk fram i hele landet, fortsetter Vigrestad. Hun viser til at veiene daglig utsettes for belastning fra trafikk og skiftende vær.

– Styrtregn, slik vi har sett denne sommeren, tester veinettet og setter særlig overvannssystemene på prøve, sier hun.

Senk farten – ta hensyn

Vigrestad er opptatt av at trafikantene må ta hensyn til veiarbeid.
– Vi ber om at folk på veiene senker farten, følger skiltingen og opptrer høvelig overfor våre folk som er ute på veiene for å forbedre dem, sier Vigrestad. Hun sier at mange av maskinene som benyttes, som brøytebiler og feiebiler, kjører betraktelig saktere enn fartsgrensen. Da kreves tålmodighet fra bilistene.

Navn på veidriftskontrakt og hvilke kommuner de dekker:

Ytre Romsdal dekker kommunene Aukra og Molde
Øst-Finnmark dekker kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Karasjok
Sør-Troms dekker kommunene Storfjord, Balsfjord, Tromsø, Målselv og Bardu.
Nordfjord dekker Kinn, Stad, Volda, Stryn kommuner
Lyngen dekker Storfjord og Lyngen kommune
Ullsfjorden dekker Tromsø, Lyngen og Karlsøy kommuner
Sør-Varanger dekker Sør-Varanger kommune

Tunnelkontrakt:
Møre og Romsdal tunnelkontrakt dekker 62 tunneler i Møre og Romsdal

Sommer/grønt-kontrakt:
Nordkapp – Hammerfest dekker Måsøy kommune, Porsanger og Hammerfest, Nordkapp
Nedre Telemark dekker kommunene Skien, Porsgrunn, Bamle, Kragerø, Drangedal

Dette er alle kontraktene som Mesta har ansvar for.

Kongsberg 2019-2024
Nord-Gudbrandsdalen 2020-2025
Gjøvik-Romerike 2022-2027
Gjøvik-Toten 2018-2023
Land Hadeland 2022-2028
Arendal 2020-2025
Åseral 2022-2027
Grønt Agder Øst 2022-2025
Telemark vest 2018-2026
Lifjell 2019-2024
Vestfold Øst 2017-2025
Grønt Grenland 2022-2026
Grønt Nedre Telemark 2023-2026
Tunnel Akershus 2019-2024
Tunnel Oslo 2020-2025
Østfold Nord 2022-2027
Østfold Sør 2022-2028
Østfold-Follo 2022-2027
Nordhordland 2019-2024
Sunnhordland 2019-2024
Haugalandet 2019-2024
Bergen RV 2021-2026
Haugesund RV 2021-2026
Hardanger FV 2022-2027
Sunnfjord RV 2021-2026
Nordfjord RV 2023-2028
Søre Sunnmøre 2019-2024
Ålesund 2020-2025
Helgelandskysten 2018-23
Salten 2020-2025
Trondheim 2020-2028
Hitra 2020-2025
Tunnelrenhold midt 2020-2025
Ytre Nordmøre 2022-2027
Nordmøre 2022-2027
Tunnelrenhold MRFK 2023-2031
Ytre Romsdal 2023-2028
Indre Troms 2017-2025
Nordkyn FV 2021-2026
Smørfjord – Havøysund FV 2021-2026
Tromsø 2022-2027
Sør-Varanger 2023-2028
Sommer Nordkapp-Hammerfest 2023-2026
Øst-Finnmark 2023-2028
Sør-Troms 2023-2028
Lyngen 2023-2028
Ullsfjord 2023-2028