Kontrakt for tunnel er sikret for Mesta. Foto: Mesta

Mesta vinner ti nye kontrakter

Mesta styrker posisjonen i Nord- og Midt-Norge og vinner 10 nye kontrakter til en verdi av 2,1 milliarder kroner.

I årets anbudssesong vinner Mesta ti kontrakter som er knyttet til drift og vedlikehold av vei og veiinfrastruktur i Norge. Den totale verdien på anbudene er 2,1 millliarder kroner, og de største kontraktene er Ytre Romsdal, Øst-Finnmark, Sør-Troms og Nordfjord.

Mesta har i de senere årene snudd selskapet fra minus til pluss, mye takket være effektivisering og omstrukturering. Og bedriften har lagt særlig mye arbeid med å digitalisere kalkulasjonsprosessene, og det gir mer presisjon i beregningene av kontraktene. Årets anbudssesong følger dermed godt opp fjorårets som ble kalt tidenes anbudssesong.

Mer datadrevet

– Vi jobber kontinuerlig med å bli mer datadrevet. Dette gjør oss mer treffsikre i kalkulasjonen, noe som igjen betyr at vi leverer bedre anbud, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren. Hun understreker at de kontraktene som er vunnet, er gode for Mesta. Hun viser til at kalkulasjonsprosessene i Mesta både er blitt mer datadrevne og effektive.

– Erfaringer fra produksjonsdata og regnskapsdata i eksisterende kontrakter brukes for å anslå kostnader i nye anbud, sier Bergmann Røren.

Betryggende beregnet kontrakter

Mestas påtroppende direktør for Drift og vedlikehold, Elin Vigrestad, mener at den nye kalkulasjonsprosessen gir større visshet om at nye kontrakter er godt beregnet.

– Databasert kalkulasjon øker treffsikkerheten i kalkulasjonen av nye kontrakter betydelig. Det gir trygghet, og er avgjørende i risikostyringen av porteføljen, sier Vigrestad. Årets anbudsresultater følger godt opp fjorårets anbudssesong som resulterte i tidens anbudssesong for Mesta.

Synergier

De nye kontraktene starter 1. september, og det er bare en måned etter at hun overtar det fulle ansvaret for forretningsområdet. De fleste kontraktene som er vunnet ligger geografisk i nærheten av kontrakter som Mesta allerede har, og det  kan blant annet bety at bil- og maskinparken utnyttes bedre.

– Geografisk nærhet gir større mulighet til å lykkes, både med samarbeid og uttak av synergier på tvers av kontrakter, både når det gjelder mannskap, maskiner, partnere og ledelse, sier Vigrestad. Kontraktene er en miks av stort og smått, og består av generelle driftskontrakter, sommerdriftskontrakter og tunnelrenhold.

Kontrakt

Kontraktssum (MNOK)

Ytre Romsdal 2023-2028

490,9

 ​Øst-Finnmark 2023-2028

462,8

Sør-Troms 2023-2028​

417,9

Nordfjord 2023-2028

236,1

Møre og Romsdal 2023 – 2031​

188,5

Lyngen 5 år​

​123,5​

Ullsfjorden  år​

105,1

​Sør-Varanger 2023-2028​

97,4

 ​Nordkapp – Hammarfest 2023-2026

 ​17,2

Nedre Telemark 3 år​

6,5