Norges første med fagprøve innen veidrift

Christina Verpe Seland ble første kvinne ut med fagprøve i det helt nye faget veidrift og veivedlikehold.

Mestas første lærling med fagprøve innen drift og vedlikehold, er også Norges første.
– Fagprøven besto av analyser, teori og praktisk arbeid over tre dager. Det var kjent stoff som jeg hadde fått god kjennskap til i læretida i Mesta, sier Christina Verpe Seland. Hun fikk fagbrevet i februar og er nå god i gang med arbeidet som veimester på kontrakten i Telemark for Mesta.

27 prosent jenter

– Det er hyggelig, men ikke tilfeldig at Mesta får den første kvinnelige lærlingen med fagprøve i veidrift, sier konstituert konsernsjef, Tonje G. Jensen. Hun forteller at Mesta jobber målrettet med å øke kvinneandelen. Og mens kvinneandelen er høy blant leder og funksjonærer, henger fagarbeiderne etter. Her har Mesta en kvinneandel på 8 prosent.I år har Mesta 48 lærlinger, og 27 prosent av dem er kvinner.

Kvinnerekord

Tonje G. Jensen
Tonje G. Jensen

– Vi har et rekordantall kvinnelige lærlinger, sier Jensen. Hun er tydelige på at dersom Mesta skal øke kvinneandelen blant fagarbeidere, må vi både få flere jenter til å søke yrkesfag, samtidig som Mesta forplikter seg til å ta inn flere kvinnelige lærlinger. Og det er tydelig at det går riktig vei.

– Det er ekstra flott at mange jenter innen yrkesfagene ønsker å være lærling hos oss, sier Jensen.

Varierte oppgaver

Christina vinsjer en elg opp på bilen
Christina vinsjer en trafikkdrept elg opp på bilen

Christina er på jobb, og akkurat nå er hun veimester på Telemark vest-kontrakten i Åmot i Telemark.

Hun sjekker status på vei, setter opp skilt, lapper asfalt. Det er de mer vanlige oppgavene. Men også det å fjerne påkjørt elg fra vei er en del av det en veimester skal gjøre. Og Christina fikser det lett.

Fagprøven

Selve fagprøven går over tre dager. Analyse og tiltak kan være en del av den teoretiske delen. Videre kan det være inspeksjon av brøytestikk, bru, skilt og generell vinterinspeksjon, og friksjonsmålinger.
– Stadig flere kvinner søker seg til yrkesfagene og det er utrolig inspirerende å følge dem opp, sier Katrine Bjønnes Larsen i OKAB – Opplæringskontoret for bygg og anlegg.

FAKTA:

Veidrift- og veivedlikeholdsfaget. Hva lærer du?

Planlegging og drift av vedlikehold av offentlige og private veier. Drift av annen infrastruktur knyttet til veien, som rekkverk, tunneler, bruer, rekkverk, grøfter, stikkrenner, kummer og grøntområder. Arbeid lagt opp etter drifts- og vedlikeholdskontrakter og valg av løsninger og materialer som opprettholder trafikksikkerheten og miljøhensyn.

Vanlige arbeidsoppgaver kan være:

  • inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå
  • reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten
  • beregne kostnader, tidsbruk og miljøbelastning ved arbeidet
  • bestille og motta materialer og utstyr
  • vedlikeholde maskiner og verktøy
  •  sortere og håndtere avfall og uønskede planter
  • kommunisere med veieiere, kunder og kolleger