Drift og vedlike­hold

Mesta er Norges største leverandør av drift og vedlikehold av vei. Vi er tilstede over hele landet for å sørge folk at folk kommer trygt fram.

Tjenestene vi tilbyr spenner fra feiing av gater, kantklipp og grøfting på våren og sommeren, til brøyting, strøing og salting på vinterstid. Vår største kunde er Statens vegvesen, men vi leverer også våre tjenester til kommuner, havner, private kunder og flyplasser. Vi har driftskontrakter i alle landsdeler.

Samfunnsansvar

Å holde norske veier åpne og trygge gjennom hele året er en samfunnkritisk oppgave som er helt avgjørende for både næringsliv, beredskapstjenestene og folk flest. Hvis ikke de ansatte i Mesta er ute og kjemper mot snø, vind, is og ras vil det få alvorlige konsekvenser for befolkningen i store deler av Norge. Det ansvaret motiverer oss i arbeidet hver dag.

Lang erfaring

Det jobber over 1700 ansatte i Mesta, som sammen har en unik kompetanse i drift og vedlikehold. Når vi sporer vårt opphav bakover i tid, er det ingen overdrivelse at vi i nesten 200 år har utført både drift, vedlikehold og bygging av infrastruktur i Norge. Denne erfaringen, i kombinasjon med dyktige ansatte og en moderne maskinpark gjør oss i stand til å løse våre oppdrag effektivt og med god kvalitet.

Lokal forankring

I tillegg til alle de flinke folkene som jobber hos oss, er en viktig forutsetning for vår kapasitet et nært samarbeid med lokale underentreprenører. Vi rekrutterer både egne ansatte og innleide lokalt.