Faktura til RIAS

Slik lager du riktig faktura.

1) Krav til format og merking av faktura

For å sikre leverandørene våre rask og riktig betaling, er vi avhengig av korrekt referanse på inngående fakturaer. Alle fakturaer som sendes til Rail Infrastructure AS skal merkes med arbeidsordre. Arbeidsordre skal følges formatet PPPPP-XXXX der PPPPP= prosjekt. For leverandører som tidligere har merket fakturaer med prosjekt ber vi dere om å legge til -0001 i referansen, f.eks 10650-0001. Referansen legges inn i deres referanse feltet på fakturaen. For EHF-faktura må referansen ligge følgende felt i xml-filen: 10650-0001

For raskest behandlig bør du sende elektronisk faktura i EHF-format.

Har du spørsmål angående endringen eller merking av faktura, er dere velkommen til å ta kontakt på med oss på rias.regnskap@azets.com.

2) Bruk av korrekt felt i EHF-formatet

Dersom faktura er en innkjøpsfaktura med innkjøpsordrenummer (for våre leverandører ifm vinterdrift som bruker driftslogg), skal innkjøpsordrenummer i feltet:

<cac:OrderReference>
<cbc:JD>7999999</cbc:ID>
</cac:OrderReference>

For alle andre fakturaer som skal ha arbeidsordrenummer som referanse, skal Arbeidsordrenummer stå i følgende felt:

<cbc:BuyerReference>200496-2020</cbc:BuyerReference>

Fakturavisningskopier og vedlegg skal være samlet i én felles PDF, der fakturaforsiden er første side i bildefilen. Denne inkluderes i XML-filen som et binært vedlegg (Base 64-embedded). Fakturavisningskopien må alltid ha verdien «Commercial invoice». Har du spørsmål angående endringen eller merking av faktura, er du velkommen til å ta kontakt på med oss på rias

3) Krav til fakturaer sendt i e-post

Fakturaen sendes i pdf-format til oppgitt e-postadresse. Det må kun leveres én fil per faktura, men hver e-post kan inneholde flere filer (fakturaer). Arbeidsordenummer/innkjøpsordrenummer skal oppgis i feltet «Deres ref» på samme format som beskrevet for EHF-faktura.

Krav til merking av fakturaer

For å sikre rask og riktig betaling, er vi avhengig av korrekt referanse på inngående fakturaer. Alle fakturaer som sendes til Rail Infrastructure AS skal merkes med arbeidsordre. Arbeidsordre er på format PPPPP-XXXX der PPPPP= prosjekt. For leverandører som tidligere har merket fakturaer med prosjekt ber vi dere om å legge til -0001 i referansen, f.eks 10650-0001.
Referansen legges inn i referansefeltet på fakturaen. For EHF-faktura må referansen ligge følgende felt i xml-filen: 10650-0001.

Innsendingsmåte Adresse
 EHF 0192: 918052194
 E-post 918052194-NO@azetsinvoice.com
Post/papir RIAS AS – 918052194
Postboks 6559, 7439 Trondheim

Når du fakturerer til avdelinger, må du huske riktig avdelingsnummer som fakturareferanse.

Avdelingsnavn  Avdelingsnummer
Administrasjon A1000-0001
Spor og anlegg A1100-0001
Signal A1310-0001
EL, KL og tele A1200-0001

Har du spørsmål angående endringen eller merking av faktura, er du velkommen til å ta kontakt på med oss på rias.regnskap@azets.com.