Tøffe klimakrav – Mesta leverer

Den elektriske betongbilen kjører opp til 800 meters høyde med lavkarbonbetong. Mesta leverer på tøffe klimakrav. Se listen over elektriske maskiner.

Eviny ønsket å sette en ny standard for anleggsarbeid og har satt tøffe klimakrav. Derfor søkte de etter en entreprenør som kunne levere på bærekraft og  utslippsreduksjon i forbindelse med rehabilitering av dammen på Svartavatnet i Vestland. Mesta vant kontrakten og leverer med å sette opp et anlegg som setter spor. – Mesta er først ute med nullutslippsløsninger høyt til fjells. Det betyr at vi har testet utstyr som ingen andre og har nå fått erfaring med gode løsninger for framtiden, sier konserndirektør for kontrakt og produksjonsinnsats i Mesta, Rolf Dale.

Reduserer utslippene

– Eviny skal produsere stadig mer fornybar energi og samtidig hjelpe andre i jakten på nullutslipp. Derfor går vi foran for å bidra til en ny miljøstandard for denne type anleggsarbeid, sier konsernsjef Ragnhild Janbu Fresvik i Eviny.

Mesta har tidligere etterlyst klimakrav i drift- og vedlikeholdskontrakter på vei. Kontrakten fra Eviny stiller de kravene som Mesta har etterlyst. Det har bidratt til at Mesta har testet ut gode klimaløsninger, samtidig som det har gitt gode lokale ringvirkninger.

Elektrisk maskinpark

– Klimakrav i kontraktene gir trygghet for at bedrifter også tør å satse på innkjøp av vesentlig dyrere maskiner, sier Rolf Dale. Det bekrefter betongleverandøren OH Betong.

– Jeg har kjøpt inn to elektriske betongbiler for å levere betong i dette prosjektet, forteller daglig leder i OH Betong, Jan Otto Midttun i Bergen. Disse bilene går også på andre prosjekter i området. I tillegg til elektrisk frakt, er betongen som benyttes av type lavkarbonbetong, noe som også gir stor reduksjon i utslippene. Total mengde betong som går med i prosjektet er om lag 900 tonn. Og Mesta har aldri tidligere hatt så mange elektriske anleggsmaskiner samlet på ett sted.

Men ikke helt elektrisk

– Vi skaper løsninger hele tiden, og prosjektet utvikler seg underveis, sier anleggsleder Gunnhild Gjeraker. For det har ikke bare gått på skinner for å få prosjektet mest mulig bærekraftig.

Engasjert anleggsleder Gunnhild Gjeraker

Mesta hadde lovet en elektrisk pumpemaskin i prosjektet. Der maskinen går på diesel, men som har en elektrisk pumpe som pumper betongen fra bilen og opp i forskalingen på dammen. De elektriske pumpemaskinene viste seg å være for tunge til at bruene opp til anlegget tålte belastningen. Men underveis ble det utviklet en ny og lettere pumpemaskin som gjør det mulig å kjøre opp til anlegget. Denne er nå tatt i bruk i prosjektet.

– Det er hyggelig å strekke seg litt for å levere gode klimaløsninger, sier Tore Gausland i TG Pumpeservice, som både har levert de elektriske betongbilene og den nye pumpebilen.

Nye løsninger hele tiden

– Vi vil selvfølgelig levere på kravene og vi leter hele tiden etter nye løsninger. Men vi klarer ikke å levere all betongen på elektriske biler. Det er ikke nok elektriske betongbiler tilgjengelig for at vi skal klare det, påpeker Gunnhild Gjeraker i Mesta. Samtidig viser det seg at den elektriske gravemaskinen med det elektriske boretårnet fint klarer et skift når den kan lade i lunsjpausen. Og lading skjer på hurtiglader som er satt opp på anleggsområdet i prosjektfasen.

Det er kanskje unødvendig å nevne at både personbiler og varebiler i prosjektet er elektriske.

Klimakrav gir nytenking

Eviny brukte flere måter når det gjelder å redusere utslippene. Omfanget av prosjektet er redusert og materialene valgt ut med tanke på utslipp, blant annet lavkarbonbetong og resirkulert armering. I tillegg er måten det jobbes på, som bruk av elektriske anleggsmaskiner, vært et strategisk valg for å få ned utslippene.

– Vi har tenkt nytt og utfordret den etablerte praksisen. Og vi tenkt bærekraft hele veien. Både entreprenør og underleverandører har løst utfordringer på mesterlig vis, sier prosjektleder Håvard Fosse i Eviny. Med standard prosjektgjennomføring ville utslippet av CO2 vært over 1000 tonn. I dette prosjektet er utslippene redusert til omlag 350 tonn.

Arbeidet på Svartavatnet ferdigstilles 2024. Tøffe klimakrav? Mesta leverer.

DETTE ER MASKINENE MESTA BRUKER I PROSJEKTET:

Til betongarbeidet:

Elektrisk anleggskompressor (blir også brukt til boring av fjellbolter)
Elektrisk kraning med kranbil (selve framdriften er fossil, men elektrisk drift av kran under løft)
Elektriske betongbiler til transport av betong. Transportavstand er 90 km (en vei)

Til anleggsarbeidet:

Helelektrisk gravemaskin (25 tonn) med boretårn og elektrisk kompressor. All boring av fjellbolter foregår elektrisk.
Det meste av personbiltrafikk inn til anlegget foregår med elektriske biler.
All betong blir levert som lavkarbon klasse A.
Prosjektet skal Breeam-sertifiseres (construction only)

OM SVARTAVATNET

Ligger på om lag 800 meter over havet i Modalen og Masfjorden kommuner
Dammene er opprinnelig bygd i 1966 og senere påbygd i 1981.
Anleggsplassen er om lag 800 meter over havet
Hvor: Anleggsplassen ligger 20 km anleggsvei fra E39, og 75km fra nærmeste betongblandeverk.
Svartavatnet er inntaksmagasin for Vemundsbotn kraftverk. Hoveddammen er en 270 meter lang steinfyllingsdam. Sekundærdammen er bygget i betong og er 385 meter lang.
Oppgraderingen skjer for å tilfredsstille nye sikkerhetskrav fra myndighetene, blant annet som følge av klimaendringer og fremtidige flomsituasjoner. Over 600 dammer i Norge er sårbare for økte flommer i framtiden.

HVA ER OPPDRAGET PÅ SVARTAVATNET?

Forsterke dammen med tanke på framtidige flomsituasjoner basert på klimaendringer.
Bygge nytt overløp og forsterke eksisterende damm
Nytt supplerende overløp skal redusere flomvannsstigning.
Innbygging av instrumentering for overvåking av dam og forbedre lekkasjemålingen
Annet vedlikeholdsarbeid som nye bolter og oppstrøms betongplate på sekundærdam.