Lastebil sprer salt for sikkerhet på veien.

Salt: Sikkerhet og miljø

Salt gir sikkerhet på vei. Salt har også en innvirkning på miljø. Mesta tar ansvar for sikkerheten og ønsker å redusere bruken av salt.

Mesta gir deg en oversikt over hvordan vi bruker salt, fakta om salt og hvordan vi jobber med salt for sikkerhet og miljø.

FAKTA OM SALT I MESTA:

  • Mesta blant Norges største importører av veisalt
  • Mesta bruker om lag 120 000 tonn salt årlig
  • Mesta vedlikeholder om lag 21000 kilometer vei i året
  • Mesta jobber på ulike måter for å redusere bruken av salt
  • Mesta bruker teknologi for å forene høy trafikksikkerhet og redusert bruk av salt
  • Saltet importeres fra middelhavslandene, fortrinnsvis Spania

OPPRINNELSE

  • Salt har – uavhengig av opprinnelseskilde – samme kjemiske egenskaper og samme kjemiske formel (NaCl)
  • Havsalt er laget av sjøvann gjennom fordamping
  • Steinsalt eller gruvesalt er utvunnet fra gruver
  • Steinsalt og havsalt har ulik kornstruktur, men stort sett samme bruksegenskaper

SALT PÅ VEIENE?

  • Varmere værtyper og mer vekslende vintervær gjør at bruk av salt er mer effektivt enn tidligere for å holde veiene sikre
  • Varmere værtyper gjør behov for salt framfor sand/brøyting
  • Saltet opprettholder bar vei ved kuldegrader (virker best mellom 0 – -10)
  • Salt brukes på tørr vei i forkant av snøvær slik at det ikke danner seg is
  • Gjenoppretter bar vei etter snøvær
  • Salt gir som regel bedre framkommelighet og sikrere kjøreforhold enn snø- og isdekke
  • Mesta bruker teknologi for å forene høy trafikksikkerhet med økt bærekraft (redusert salt) i vinterdriften
  • Ulike krav fra byggherre (inndelt i klasser fra A – E) gir retningslinjer om hvordan veien skal vedlikeholdes på vinteren, og hvordan salt skal brukes.

SALT OG MILJØ?

• Mesta er i ferd med å lage en EPD (Environment declaration protocol) for å få kartlagt C02-avtrykket på saltet vi importerer og bruker
• Sjøsalt har lavere Co2-avtrykk ved gruveutvinning, fordi det i hovedsak brukes sol til fordamping av havvann ved framstillingen av saltet.

TEKNOLOGI GIR MINDRE BRUK AV SALT

Mestas svenske samarbeidspartner Klimator bruker en patentert teknologi (AHEAD) som automatiserer bruk av saltmengde basert på vær- og føreforhold. Denne teknologien tas i bruk på stadig flere driftsavtaler. Det betyr at saltmengden kan reduseres mellom 20 og 30 prosent.

EFFEKTER AV SALT

 • Anti-ising: Salting på snø- og isfri veibane for å unngå tilfrysing uavhengig om veien er tørr, fuktig eller våt.
 • Anti-kompaktering:Salting før, under og etter snøfall for å hindre sammenpakking av snø og gjør det enklere å brøyte snøen.
 • De-ising:Salting for smelting av snø og is i veibanen. Saltet svekker eller smelter snøen og isen.

SALTEMETODER:

 • Saltkorn:Salt strøs ut som korn. Dette er effektivt som forebyggende tiltak når det allerede ligger snø på veien eller at veien er fuktig. Ved tørr vei kan saltet blåses vekk av vind eller på grunn av trafikken.
 • Fuktet salt:Saltkornene fuktes med vann rett før det strøs på veien. Her er målet å feste saltet til veioverflaten slik at saltet ikke blåser av veien. Metoden brukes forebyggende både ved tørr og våt veibane og under snøvær.
 • Finkornet, fuktet salt (saltslurry):Saltløsning med en kombinasjon av fuktet salt og saltløsning. Dette gir en raskere effekt enn tørt og fuktet salt. Dette fester seg bedre til veien og brukes forebyggende både på tørr og våt veibane og under snøvær.
 • Saltløsning: Saltløsning er salt som er fullstendig løst i vann. Løsningen har et blandingsforhold med salt som gir lavest frysepunkt. Saltløsning har en rask effekt og er svært effektivt som preventivt tiltak ved tørr veibane eller når det er lite fukt på veibanen, eller det er dannet tynne ishinner. Den er ikke effektiv ved våt veibane eller ved lave temperaturer.