Driftskontrakten betyr helårsansvar for veiene.

Driftskontrakten for Land/Hadeland gikk til Mesta

Mesta starter det nye året med signering av ny drift og vedlikeholdskontrakt i Land/Hadeland.

Driftskontrakten utlyst av Innlandet fylkeskommune ble et knallhardt løp. Solid kalkulasjon bidro til at Mesta vant kontrakten med en differanse på kun 0,2 prosent. Kontrakten har en verdi på over 230 millioner kroner, og en varighet på seks år – pluss opsjoner.

Driftskontrakten dekker tre store kommuner

Under 500 000 kroner skilte Mesta fra konkurrerende entreprenør i pristilbudet om ny driftskontrakt med Innlandet fylkeskommune. Arbeidet har oppstart i september, og vil vare fram til august 2028. Kontrakten innebærer helårsdrift langs veinettet som krysser kommunene Gran, Søndre Land og Nordre Land.

– Dette er en fantastisk start på det nye året. Vi er glade for at vi får fornyet tillit på kontrakten og vinner den igjen. Dette sikrer oss mye og stabilt arbeid i lang tid fremover, så kontrakten har stor betydning for oss som selskap. Og kudos til våre kalkulatører som traff svært godt, sier en fornøyd konserndirektør for Drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge.

Lang veistrekning med stor variasjon

Området driftskontrakten dekker strekker seg fra lavlandet langs Randsfjorden og oppover mot Synnfjell – som ligger høyt mot Lillehammer. Det gir en høydevariasjon på over 1000 meter, noe som kan føre til skiftende forhold i terrenget, og dermed ulike utfordringer driftsmessig.
– Rent praktisk betyr det at det kan være kaldere oppover mot fjellet, enn nede ved lavlandet. Ulike hensyn og behov vil derfor prege arbeidet på én og samme veistrekning. Dette har vi god erfaring med å håndtere, sier Morten Storsveen, som er Mestas prosjektsjef i området.
Kontrakten omfatter en samlet veilengde på over 550 kilometer. 22 av kilometerne inkluderer også gang- og sykkelvei. Rutinemessig drift, vedlikeholdsoppgaver, inspeksjon, tilsyn og beredskap skal sørge for å få folk fram.

Landets ledende

Med nesten 200 års erfaring er Mesta Norges ledende entreprenør innen drift og vedlikehold av vei. I tillegg sitter vi på lang erfaring og spisskompetanse innen anlegg, elektro og spesialproduksjon. Mesta utfører anleggs- og vedlikeholdsoppdrag for statlige, kommunale og private kunder over hele landet.